ZonMw Parel voor Pharos-project ‘In gesprek over leven en dood’

ZonMw Parel voor Pharos-project ‘In gesprek over leven en dood’

Datum: 9 november 2018

Niet-westerse migranten maken minder gebruik van palliatieve zorg. Deze sluit vaak niet aan bij hun wensen in de laatste levensfase. Met het project ‘In gesprek over leven en dood’ biedt Pharos zorgverleners ondersteuning. Niet-westerse migranten krijgen kennis en vaardigheden aangereikt om beter voor zichzelf op te komen. Het project kreeg gisteren de ZonMw Parel vanwege de praktische resultaten en omdat Pharos de uitkomsten goed heeft geïmplementeerd. Zo zijn voorlichters van diverse afkomst getraind.

Volgens ZonMw levert het project mooie, praktische resultaten op voor de zorgprofessionals, zoals onderwijs- en scholingsmateriaal over cultuursensitieve palliatieve zorg. Deze materialen worden breed verspreid door effectieve communicatie naar relevante organisaties. Pharos is hiermee een goed voorbeeld voor andere projecten.

Implementatie projectresultaten
Daarnaast is Pharos sterk in de implementatie van de projectresultaten. In samenwerking met drie migrantenorganisaties zijn voorlichters getraind. Aan hun voorlichtingen namen 500 niet-westerse migranten deel van Turkse, Marokkaanse, Hindoestaanse, Creoolse, Antilliaanse en Chinese afkomst. De eigen regie van deze groepen migranten wordt mede door voorlichtingsbijeenkomsten versterkt.

Film standaard aanbieden
Projectleider Gudule Boland is trots op de Parel. “De belangstelling voor de bijeenkomsten is onverminderd groot. Daar gaan we dus mee door. De films doorbreken taboes, waardoor families in alle rust tot serieuze gesprekken komen. Ik wil erop inzetten dat zorgverleners die films standaard aanbieden, zodat niet-westerse migranten al vroeg over hun wensen voor de laatste fase gaan praten. Stel dat mensen de huisarts vragen hun vader niets over een ernstige diagnose te vertellen. Dan kan het antwoord zijn: Kijkt u eerst eens rustig met de familie naar deze film.”

Programma Palliantie. Meer dan zorg
Het ZonMw-programma ‘Palliantie. Meer dan zorg’ streeft ernaar de palliatieve zorg merkbaar te verbeteren voor de patiënt en naasten. Tot 2020 investeert het Kabinet 51 miljoen euro in ‘Palliantie. Meer dan zorg’ voor verbeteringen in zorg, onderzoek en onderwijs.

Meer informatie over het project ‘In gesprek over leven en dood’

(Foto: Shutterstock)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *