Depressie bespreken met laaggeletterden

Depressie bespreken met laaggeletterden

Datum: 24 mei 2018

Depressie komt veel voor in Nederland en heeft een hoge ziektelast. Mensen met een laag inkomen, een lage opleiding en/of een niet-westerse achtergrond hebben een grotere kans op depressie. Het is belangrijk dat met name zij begrijpelijke informatie en voorlichting hierover krijgen. Pharos heeft een beeldverhaal ontwikkeld dat zorgprofessionals daarbij ondersteunt. Dit is bedoeld voor mensen die behoefte hebben aan een eenvoudige uitleg over depressie. Daarnaast is er een gratis training voor professionals opgesteld.

Het beeldverhaal ‘Marian heeft een depressie. Wat kan ze doen?’ is een handig hulpmiddel dat zorgprofessionals in de eerste lijn, ggz en het sociaal domein kan ondersteunen bij gesprekken. Het beeldverhaal is beschikbaar als boekje en als video, ingesproken in het Nederlands, Turks en Arabisch.

Gerichte educatie is van groot belang
Psycho-educatie is juist voor laaggeletterden moeilijk. Zij lopen daarom een groter risico om deze ziekte niet te begrijpen, depressieve klachten niet te herkennen en de behandeling niet te snappen. Mede hierdoor komen zij vaak laat in de zorg terecht.  En als ze eenmaal in behandeling zijn, is de kans op no-shows, therapieontrouw, onjuist gebruik van eventuele medicatie en weinig voortgang tijdens de behandeling groter dan bij andere zorggebruikers.

Het is van belang dat voorlichtingsmateriaal aansluit op de belevingswereld. Het boekje vertelt aan de hand van het verhaal van Marian wat zij ervaart in haar depressie, hoe zij hulp vindt, en zich uiteindelijk beter gaat voelen. De inhoud is gebaseerd op interviews met zorgprofessionals uit verschillende domeinen en met ervaringsdeskundigen. Het is getest bij laagopgeleide ervaringsdeskundigen en beoordeeld door experts (Trimbos-Instituut, Pharos en NHG) op het gebied van depressie. Dit boekje kunt u  gratis downloaden of tegen administratie- en verzendkosten bestellen bij Pharos. Of bekijk hier de video’s ‘Marian heeft een depressie, wat kan ze doen’, in het Nederlands, Turks en Arabisch.

 

(Foto: Shutterstock)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *