Zorggebruik in het buitenland

Zorggebruik in het buitenland

Datum: 11 april 2018

In 2017 heeft ruim 3 procent van de Nederlanders gebruik gemaakt van gezondheidszorg in het buitenland. Het gaat dan vooral om een huisarts, specialist en tandarts. Dit percentage is sinds 2010 nagenoeg ongewijzigd. Gebruikers van buitenlandse gezondheidszorg hebben relatief vaak een migratieachtergrond.

De meeste mensen (65 procent) hadden zorg nodig tijdens een verblijf in het buitenland, zoals vakantie of zakenreis.  Redenen als betere of goedkopere zorg of sneller geholpen worden minder vaak genoemd. Dit blijkt uit een publicatie van het CBS.

Migraten gebruiken vaakst zorg in buitenland
Mensen met (zowel een westerse als niet-westerse) migratieachtergrond maken meer gebruik van zorg in het buitenland dan personen met een Nederlandse achtergrond. Het sterkst geldt dit voor de zogeheten eerste generatie. De bij westerse migranten scoort Polen het hoogste, gevolgd door Duitsland. Bij mensen met een niet-westerse migratieachtergrond staat gebruik van zorg in Turkije aan top, gevolgd door Marokko. Mensen met een Nederlandse achtergrond maken naar verhouding vaak gebruik van zorg in België en Spanje.

Bezoek aan huisarts of specialist
Opvallend: Het buitenlandse zorggebruik is het hoogste onder twintigers, het minst onder 75-plussers. Ruim eenderde van degenen die in het buitenland zorg kregen, kwam bij een huisarts. Ook is er vaak contact met een specialist (29 procent). Ruim tweederde van de gebruikers van buitenlandse zorg heeft één keer van buitenlandse gezondheidszorg gebruik gemaakt, een kwart twee, drie of vier keer. Nog een opvallend detail: zes procent geeft aan in 2017 vijf keer of vaker zorg te hebben gebruikt in het buitenland.

 

(Foto: Shutterstock)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *