Financiering voor geestelijke verzorger thuis

Financiering voor geestelijke verzorger thuis

Datum: 10 oktober 2018

Mensen die thuis wonen en worstelen met zingevingsvragen kunnen binnenkort een beroep doen op een geestelijk verzorger. Tot nu toe werden gesprekken met een geestelijke verzorger alleen vergoed bij verblijf in een instelling, zoals een ziekenhuis of verpleeghuis. Minister de Jonge stelt hiervoor 25 miljoen euro beschikbaar.

In het regeerakkoord staat 35 miljoen voor geestelijke verzorging/levensbegeleiders gereserveerd. In een brief aan de Tweede Kamer presenteert minister De Jonge het plan van aanpak daarvoor.  Hij verwacht dat met dit concrete plan een flinke stap vooruit gezet kan worden, zodat mensen die geestelijke verzorging en levensondersteuning nodig hebben beter worden geholpen. Hij stelt vanaf 2019 jaarlijks 7 miljoen euro vanuit de Regeerakkoordmiddelen beschikbaar, waarvan 5 miljoen structureel vanaf 2021. Daarnaast stelt hij in 2019 en in 2020 ieder jaar 3 miljoen voor  verdere ontwikkeling van geestelijke verzorging, zoals kwaliteit, onderzoek en onderwijs. “De inzet is vooral bedoeld voor een brede groep ouderen”, vermeldt De Jonge in zijn brief

Samenwerking netwerken palliatieve zorg en centra voor levensvragen
 De bekostiging loopt in ieder geval de eerste twee jaar via de bestaande subsidieregeling voor netwerken palliatieve
zorg. Deze netwerken gaan nauw samenwerken met centra voor levensvragen, die met behulp van deze financiële injectie in steeds meer gemeenten/regio’s tot stand zullen komen. Vanuit die centra staan geestelijk verzorgers in direct contact met andere hulpverleners, zoals huisartsen, thuiszorg, welzijnswerk en vrijwilligers.

Stapsgewijs
De Jonge ziet een stapsgewijze aanpak. Hij schrijft: “Ieder mens geeft betekenis en zin aan zijn/haar leven en de gebeurtenissen daarin. Daarbij kunnen mensen worden gesteund door familie, sociale netwerk, onderwijs, werk en
geloofsgemeenschappen. Het eigen netwerk kan ondersteuning bieden, maar wanneer een sociaal netwerk ontbreekt of daar niet toe in staat is, kunnen zorgverleners op een dergelijke behoefte inspelen. Als zowel het eigen netwerk als de reguliere zorgverlening niet langer volstaan, bijvoorbeeld bij ingrijpende veranderingen in het leven van mensen en/of wanneer zij worstelen met vragen van existentiële aard, kan de geestelijk verzorger als expert worden ingeschakeld.”

Reactie beroepsvereniging
Naar verwachting kunnen ongeveer 200 geestelijk verzorgers (in parttime functies of op contractbasis) aanvullend kunnen worden gefinancierd. De Vereniging van Geestelijke VerZorgers (VGVZ) noemt de aanzienlijke financiering een enorme doorbraak. Zij pleit al jaren voor de inzet van geestelijke verzorgers in de thuissituatie. Wel maakt zich wel zorgen over de 10 miljoen die in het regeerakkoord voor 2018 gereserveerd is en nu niet besteed lijkt te worden. Daarover wil de VGVZ met het ministerie in gesprek.

Zie de brief van minister De Jonge over aanpak geestelijke verzorging/levensbegeleiding
Zie het onderzoek naar de huidige situatie en financiering geestelijke verzorging
Zie het persbericht van de VGVZ

 

(Foto: Shutterstock)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *