Film ‘Als je niet meer beter wordt’
jun20

Film ‘Als je niet meer beter wordt’

Elaa, Huisartsenkring Amsterdam/Almere en patiënten vinden het belangrijk om bewustwording en discussie op gang te brengen over het proces rondom langdurig palliatieve patiënten. Ze hebben daarom een film gemaakt. Deze film laat de situatie zien van twee palliatieve patiënten. Ze vertellen wat ze hebben ervaren, wat ze zouden willen verbeteren en geven aan hoe ze dit zien. Ook heeft de huisarts een rol in de film als vriendin van één...

Read More
Lachend tachtig worden verdienen alle ouderen
apr25

Lachend tachtig worden verdienen alle ouderen

Willen we dat onze ouderen lachend tachtig worden, dan moet het schot weg tussen zorg en welzijn. Dat is de kern van de onlangs verschenen notitie ‘Lachend Tachtig’, waarin Kamerlid Corinne Ellemeet de toekomstvisie van GroenLinks op ouderenzorg ontvouwt. Volgens haar wordt er bij de ouderenzorg niet goed nagedacht over ouderen die thuis wonen. Daar zijn geen goede voorwaarden voor, zoals passende woningen en een passende...

Read More
KNMG-handreiking: tijdig praten over het levenseinde
apr11

KNMG-handreiking: tijdig praten over het levenseinde

Praten over sterven is niet altijd makkelijk. Zowel patiënten als artsen vinden het vaak een moeilijk onderwerp. Maar een tijdig gesprek over verwachtingen en wensen is cruciaal om passende zorg in de laatste levensfase te realiseren. Zorgverleners moeten daarom tijdig met de patiënt het gesprek aangaan over grenzen, wensen en verwachtingen rond het levenseinde. De handreiking van de KNMG kan hen hierbij behulpzaam zijn.  Deze...

Read More
€ 4 miljoen extra subsidie voor hospices
mrt08

€ 4 miljoen extra subsidie voor hospices

Het kabinet stelt vanaf dit jaar 4 miljoen extra beschikbaar voor palliatieve terminale zorg. Hospices kunnen nog dit jaar van de extra subsidie gebruik maken. Deze eenmalige extra verhoging is nodig, vanwege de toenemende vraag naar palliatieve zorg. Daardoor kwamen verschillende hospices in de financiële problemen. De extra gelden worden beschikbaar gesteld via de subsidieregeling voor palliatieve terminale zorg.  De subsidie wordt...

Read More
Mensen met dementie zijn gewone mensen
jan11

Mensen met dementie zijn gewone mensen

De media schetsen slechts een beperkt deel van de werkelijkheid als het om mensen met dementie gaat. Het zijn niet alleen wegkwijnende mensen in verpleeghuizen, incontinent en vergeetachtig. Ze kunnen ook goed alleen wonen, met de juiste hulp, en een zinvol leven leiden. De hoogleraren Anne-Mei The en Marcel Olde Rikkert willen dit beeld bijstellen en laten zien dat leven met dementie goed mogelijk is. In Nieuwsuur stelden zij de...

Read More
Tips over vaardigheden palliatieve zorg
dec27

Tips over vaardigheden palliatieve zorg

Welke houding en vaardigheden heb je nodig in je werk in de palliatieve zorg? Waar kun je op letten? Tijdens het Nationaal Congres Palliatieve Zorg is dat gevraagd aan een aantal deelnemers in hun werk te maken hebben met palliatieve zorg of bekend met deze zorg zijn door een persoonlijke ervaring. Hun antwoorden zijn opgenomen voor een korte film die op You Tube is geplaatst. Aan het woord zijn: een internist/medisch specialist...

Read More
‘Praat op tijd over uw levenseinde’ nu ook als e-book
nov27

‘Praat op tijd over uw levenseinde’ nu ook als e-book

De brochure ‘Praat op tijd over uw levenseinde’ is een hulpmiddel om het gesprek aan te gaan over grenzen, wensen en verwachtingen rond het levenseinde. Er is een versie voor professionals en een versie voor patiënten. Deze brochures zijn nu ook uitgeven in de vorm van een e-book. Dit e-book is, evenals de brochure, een uitgave van de KNMG. Het biedt zorgprofessionals een handreiking om het gesprek met de patiënt aan te...

Read More
Film ‘De Dappere Patiënt’: gesprekken over laatste levensfase
sep16

Film ‘De Dappere Patiënt’: gesprekken over laatste levensfase

1ste Lijn Amsterdam en Huisartsenkring Amsterdam hebben de film ‘De Dappere Patiënt’ geproduceerd. Deze film van een half uur toont een aantal gesprekken tussen Amsterdamse patiënten met huisartsen over de laatste levensfase. Als je niet meer alles kunt wat je wilt, hoe vertel je dat aan je huisarts? Welke vragen stel je als huisarts  daarover aan je patiënt? Hoe respecteer je de keuzes? Wie neemt het initiatief tot dit...

Read More
Samen beslissen: geen trucje maar ‘mindset’
aug29

Samen beslissen: geen trucje maar ‘mindset’

Maak Samen Beslissen expliciet onderdeel van het consult. Vergroot de bewustwording van patiënten van Samen Beslissen. Aldus twee belangrijke aanbevelingen van Patiëntenfederatie Nederland, die een onderzoek heeft gehouden over dit onderwerp onder bijna achtduizend leden van het eigen zorgpanel. Het rapport geeft talloze voorbeelden van positieve en negatieve ervaringen met ‘samen beslissen’. Zoals: ‘De huisarts adviseerde mij...

Read More
Verstandelijke beperking en praten over de zorg rond het levenseinde
apr12

Verstandelijke beperking en praten over de zorg rond het levenseinde

Praten over het levenseinde is niet vanzelfsprekend, zeker niet  bij mensen met een verstandelijke beperking. Zij worden vaak beschermd tegen moeilijke gespreksonderwerpen. Mensen met een lichte verstandelijke beperking konden in gespreksgroepen echter goed praten over de zorg rond het levenseinde en vonden het prettig om hun ideeën daarover naar voren te brengen, zo blijkt uit recent onderzoek door Anke de Veer e.a. van NIVEL. Voor...

Read More