Miljoenennota: weinig verbinding tussen economie en gezondheidszorg

Verenso, de vereniging van specialisten ouderengeneeskunde, heeft met interesse de Miljoenennota tot zich genomen. In dit stuk, dat toch vrij omvangrijk genoemd mag worden, is nauwelijks aandacht voor de gezondheidszorg, om van de ouderenzorg nog maar te zwijgen. Sterker nog, het woord ouderen komt slechts een enkele keer in de nota voor; de term verpleeghuis slechts één keer.   “Enorm teleurstellend”, aldus voorzitter Nienke...

Read More

Huiskamergesprekken over laatste levensfase

Op 25 juni a.s. vindt er een symposium plaats waar het eindrapport zal worden gepresenteerd.

Read More

Maak zelfgekozen levenseinde bespreekbaar

De Jonge moet de drempel verlagen voor het gesprek tussen huisarts en patiënt over levenseinde.

Read More

Campagne gestart over levenseinde en palliatieve zorg

De dood is een normaal, volwaardig onderdeel van het leven en daar zouden we met elkaar gewoon over moeten kunnen praten. Dat lijkt eenvoudiger gezegd dan het is. Het huidige kabinet is een campagne voor het grote publiek gestart om hen te helpen het lastige gesprek over iemands levenseinde te voeren met artsen, naasten en vrienden, en om meer bekendheid te geven aan palliatieve zorg. Een bijzondere campagne die niet alleen praktische...

Read More

Onderzoek van start naar voltooid leven

De Universiteit voor Humanistiek en het Julius Centrum van het UMCU gaan dit jaar samen onderzoek doen naar de omvang en omstandigheden van de groep mensen voor wie de huidige wetgeving geen ruimte lijkt te bieden voor hulp bij een zelfgekozen levenseinde. Dit onderzoek vindt plaats in opdracht van het ministerie van VWS en wordt gefinancierd door ZonMw. Het thema hulp bij zelfdoding in geval van ‘voltooid leven’ is al jaren onderwerp...

Read More

Waken kan onderdeel geïndiceerde zorg zijn

Het waken bij een terminale cliënt kan onderdeel zijn van de zorg die de wijkverpleegkundige indiceert. Dat blijkt uit antwoord van minister De Jonge (VWS) op Kamervragen. Op verzoek van de bewindsman maakt het Zorginstituut een factsheet, dat de regels voor het verlenen van intensieve zorg in de palliatief terminale fase zal verduidelijken, ook op het punt van waken. Deze factsheet zal komend voorjaar verschijnen. Tweede Kamerlid...

Read More

ZonMw Parel voor Pharos-project ‘In gesprek over leven en dood’

Niet-westerse migranten maken minder gebruik van palliatieve zorg. Deze sluit vaak niet aan bij hun wensen in de laatste levensfase. Met het project ‘In gesprek over leven en dood’ biedt Pharos zorgverleners ondersteuning. Niet-westerse migranten krijgen kennis en vaardigheden aangereikt om beter voor zichzelf op te komen. Het project kreeg gisteren de ZonMw Parel vanwege de praktische resultaten en omdat Pharos de uitkomsten goed...

Read More

Financiering voor geestelijke verzorger thuis

Mensen die thuis wonen en worstelen met zingevingsvragen kunnen binnenkort een beroep doen op een geestelijk verzorger. Tot nu toe werden gesprekken met een geestelijke verzorger alleen vergoed bij verblijf in een instelling, zoals een ziekenhuis of verpleeghuis. Minister de Jonge stelt hiervoor 25 miljoen euro beschikbaar. In het regeerakkoord staat 35 miljoen voor geestelijke verzorging/levensbegeleiders gereserveerd. In een brief...

Read More

Behandelwensengesprek geeft patiënt regie en artsen houvast

In een behandelwensengesprek bespreken kwetsbare ouderen met hun huisarts hun levensverwachting, kwaliteit van leven en welke behandelingen ze wel en niet willen ondergaan in de nabije toekomst. Dit initiatief is voortgekomen uit Dappere Dokters en verspreidt zich als een olievlek over Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer. Het helpt zorgverleners om te handelen in de geest van de patiënt en diens wensen. En patiënten kunnen een meer...

Read More

Film ‘Als je niet meer beter wordt’

Elaa, Huisartsenkring Amsterdam/Almere en patiënten vinden het belangrijk om bewustwording en discussie op gang te brengen over het proces rondom langdurig palliatieve patiënten. Ze hebben daarom een film gemaakt. Deze film laat de situatie zien van twee palliatieve patiënten. Ze vertellen wat ze hebben ervaren, wat ze zouden willen verbeteren en geven aan hoe ze dit zien. Ook heeft de huisarts een rol in de film als vriendin van één...

Read More