Andere organisatie Parkinsonzorg bij Punt voor Parkinson

Andere organisatie Parkinsonzorg bij Punt voor Parkinson

Datum: 19 maart 2018

Punt voor Parkinson Groningen krijgt de komende drie jaar extra financiering om de zorg voor patiënten met parkinson anders te gaan organiseren. De Nederlandse Zorgautoriteit heeft de nieuwe prestatiefinanciering goedgekeurd. Kern van de nieuwe vorm is dat er voor iedere patiënt een Transmuraal Zorgdossier Parkinson komt, gecoördineerd vanuit Punt voor Parkinson. 

Het Punt voor Parkinson Groningen sluit naadloos aan op het landelijk opererende ParkinsonNet, waarin tot dusverre vooral paramedici actief zijn. Zodra het Punt voor Parkinson Groningen patiënten doorverwijst naar eerstelijnstherapeuten, gebeurt dat altijd naar gespecialiseerde therapeuten uit ParkinsonNet-therapeuten.
Landelijk verwacht men een stijging van het aantal parkinsonpatiënten van 50.000 nu, naar 75.000 in 2025. Er zijn maar liefst 19 zorgdisciplines betrokken bij de zorg en dat vereist goede coördinatie en afstemming.

Meer inzet van de eerstelijnszorg
Kern van de nieuwe vorm van parkinsonzorg is dat er voor iedere patiënt een Transmuraal Zorgdossier Parkinson komt, dat vanuit Punt voor Parkinson wordt gecoördineerd. Daarbij is het uitgangspunt: dichtbij en eenvoudig als het kan, verder weg en complex als het moet. Het streven is om de eerstelijnszorg meer in te zetten. Hiervoor wordt een transmuraal parkinsonteam opgezet, bestaande uit een neuroloog, een parkinsonverpleegkundige, een huisarts, een specialist ouderengeneeskunde, een wijkverpleegkundige en een apotheker. Dit team gaat kennis en protocollen delen met alle betrokkenen in de eerste lijn en is permanent voor hen beschikbaar.
Het uiteindelijke doel is dat patiënten beter functioneren, langer thuis kunnen blijven wonen en minder vaak in ziekenhuis of verpleeghuis moeten worden opgenomen. De nieuwe aanpak is gestart op 1 januari 2018 voor een periode van drie jaar.

In samenwerking met Menzis
Binnen de keten is bekend welke zorg moet worden ingezet, op welk moment en wie verantwoordelijk is voor welk deel van de noodzakelijke zorg. Dat leidt tot kwalitatief betere zorg. Menzis is betrokken bij de ontwikkeling en ondersteunt deze aanpak.

Punt voor Parkinson Groningen is het eerste specialistische kenniscentrum van Nederland dat op deze wijze gaat werken. Het bestaat uit een polikliniek, een klinische afdeling, het transmurale Parkinsonteam en is tevens de spil in al het wetenschappelijk onderzoek dat in de Noordelijke provincies wordt gedaan op dit terrein. Het bundelt de kennis en ervaring met zorg voor parkinsonpatiënten van het Martini Ziekenhuis, UMCG en Zorggroep Groningen.

(Foto: Shutterstock)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *