SamenOud gaat door

SamenOud gaat door

Datum: 28 oktober 2014

ouderenzorg_zorgenzOOST-GRONINGEN – Het zorgproject ‘SamenOud’, waarin een nieuw model voor ouderenzorg wordt ontwikkeld en geïmplementeerd, krijgt toestemming van de Nederlandse zorgautoriteit (NZa) om door te gaan. Het gaat om een proef die al twee jaar loopt. Door de vervolgfinanciering via de Beleidsregel Innovatie kan SamenOud drie jaar verder met Zorggroep Meander als hoofdaannemer. Vanwege het succes van SamenOud hadden Menzis en de samenwerkende zorg- en welzijnsorganisaties financiering aangevraagd bij de NZa om het project te kunnen continueren.

SamenOud vindt plaats in de gemeenten Stadskanaal, Veendam en Pekela, waaraan zo’n 1.500 ouderen meedoen. Dit zorgmodel realiseert samenhangende zorg en begeleiding voor 75-plussers. SamenOud heeft als doel dat ouderen zo lang en zo prettig mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Daarbij is er aandacht voor alle levensgebieden in wonen, welzijn en zorg. Het model bestaat uit twee delen: het in kaart brengen van de huidige situatie en het bieden van hulp en begeleiding door het Ouderenzorg Team. Dat team bestaat uit een huisarts, een specialist ouderengeneeskunde, een wijkverpleegkundige en een ouderenadviseur. De huisarts heeft de regie.

Triple aim
Het UMC Groningen onderzoekt of deze vorm van zorg en begeleiding beter is voor ouderen én of het de samenleving minder geld kost. Bekeken wordt of door realiseren van vraaggerichte, samenhangende, pro-actieve en preventieve zorg de complexiteit van de zorgbehoeften van ouderen afneemt, het welbevinden toeneemt en de (overall) zorgkosten afnemen of minimaal gelijk blijven. Initiatiefnemers van dit project zijn Menzis, Zorggroep Meander, Tinten Welzijnsgroep en het UMC Groningen. Ook andere organisaties op gebied van wonen, welzijn en zorg participeren. Het is een pilot in het kader van het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO).

SamenOud is ook van start gegaan in Drenthe. Twaalf huisartsen en drie specialisten ouderengeneeskunde volgen momenteel een opleiding.

(Foto: Monkey Business Images/Shutterstock)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *