Eén vast tarief voor álle huisartsenzorg

Eén vast tarief voor álle huisartsenzorg

Datum: 9 oktober 2017

Het heeft al veel stof doen opwaaien: de experimentele financiering van huisartsenzorg. Menzis heeft hierin het voortouw genomen. Huisartsen van 25 gezondheidscentra van Arts en Zorg krijgen per 2018 één vast tarief voor de totale huisartsenzorg: inschrijftarieven, consulten, verrichtingen, chronische ketenzorg, geïntegreerde eerstelijnszorg en zorgvernieuwing.

Dit tarief is overigens geen standaardbedrag, maar per huisartsenpraktijk verschillend. Het is namelijk gebaseerd op de patiëntenpopulatie en op de declaraties van voorgaande jaren. Maar toch: of het nu een korte behandeling van een verkoudheid of een zeer uitgebreid huisbezoek betreft: dit alles valt onder dat ene vaste tarief en wordt dus niet apart gedeclareerd.

Menzis is niet over een nacht ijs gegaan. Volgens zeggen heeft Menzis met de Universiteit van Tilburg jarenlang gewerkt aan het rekenmodel van het all-inn tarief. Met als uitgangspunten: kwaliteit, patiënttevredenheid, vertrouwen in elkaar en het voorkomen van onnodige vervolgkosten.

Door persoonlijke aanpak minder doorverwijzen
Voordeel van deze vorm van bekostiging is dat huisartsen minder tijd kwijt zijn aan administratie en dus meer tijd hebben voor de zorg. Daarnaast – en nog belangrijker – hebben ze veel meer vrije keuze in de wijze van zorgverlening. Dat leidt tot zorg op maat, passend bij de patiënt en niet gegoten in de tien-minuten-consult-mal. Dat kan bijvoorbeeld ook digitaal, met een kort chatgesprek of een consult waarbij een specialist meekijkt. Innovatieve zorgvormen in de huisartsenpraktijk vereisen met dit systeem niet eerst een betaaltitel, maar kunnen snel worden ingezet. Het achterliggende idee is dat door een persoonlijke aanpak van de zorgverlening minder snel hoeft te worden doorverwezen naar de tweede lijn.

Shared  savings-model
Risico van deze nieuwe aanpak: hoe voorkom je dat artsen nu niet te weinig gaan doen of patiënten die veel tijd vergen, juist sneller doorsturen? Dat laatste wordt ondervangen door de afspraak dat huisartsen een deel van de besparingen op de vervolgzorg ontvangen om in hun eigen praktijk te investeren, de zogeheten shared savings-model. Dit model hebben Menzis en Arts en Zorg gezamenlijk ontwikkeld en bleek bij de pilot in Enschede in de praktijk prima te voldoen.
Zo’n shared-saving-aanpak roept bij critici weer de vraag of huisartsen dan niet te laat doorverwijzen. Volgens Menzis zal dat niet gebeuren omdat bij te weinig zorgverlening eerder complicaties optreden en de patiënt alleen maar duurder wordt. Bovendien vertrouwt Menzis op de professionaliteit van huisartsen. Uiteraard vindt er informatie-uitwisseling plaats over kwaliteit en kosten, en kijkt Menzis naar opvallende afwijkingen, maar het gaat ook om – en eigenlijk vooral – om vertrouwen.

Aanbevelingen RVS
Deze all-inn tarief sluit goed aan bij de aanbevelingen van de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving (RVS). De raad stelt in haar rapport ‘Zorgrelatie centraal. Partnerschap leidend voor zorginkoop’ dat de huidige financieringswijze van de zorg op de schop moet. Er is te weinig ruimte voor zorg op maat en de administratieve lasten zijn te hoog. RVS stelt dat door meerjarige afspraken tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders goed passende en betaalbare zorg kan worden bereikt, met ruimte voor meer keuzevrijheid voor zorgverlener en patiënt samen. Daarbij zou veel aandacht moeten zijn voor innovatie en preventie.

Volgen
Het all-in tarief wordt gehanteerd voor alle patiënten van Arts en Zorg die bij Menzis verzekerd zijn, zo’n 34.000 verzekerden. Deze vorm van bekostiging zal met aandacht worden gevolgd door tal van partijen. Het huidige financieringsmodel van de huisartsenzorg heeft waarschijnlijk de langste tijd gehad. De basis daarvan is gebaseerd op een abonnementstarief, met daarbij consulten, visites en verrichtingen. Ontstaan in de jaren zeventig en sindsdien alleen maar cosmetisch aangepast, maar nooit fundamenteel. Naar verwachting zullen andere zorgverzekeraars het voorbeeld van Menzis volgen en uiteindelijk ook overgaan op een all-inn tarief.

(Foto: Shutterstock)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *