Eerstelijnsseminar over netwerkzorg

Eerstelijnsseminar over netwerkzorg

Datum: 1 juni 2017

Op dinsdagmiddag 27 juni a.s. organiseert VitalHealth Software een eerstelijnsseminar. Met als pakkende en passende titel: De zorg voor morgen? Netwerkzorg! Waardegedreven vanuit patiëntperspectief.

De opkomst van zorgnetwerken is onmiskenbaar en regionale initiatieven met én voor de patiënt ontwikkelen zich razendsnel. Wat is de actuele stand van zaken rond zorgnetwerken? Welke randvoorwaarden zijn essentieel? Waar gaat het de patiënt eigenlijk om? En hoe gaat u dit vormgeven binnen uw eigen regio? U wordt in deze ontwikkelingen meegenomen door sprekers van naam, waaronder Carl Verheijen, Paul Habets, Kees Heijblom en Bettine Pluut.

Veranderingen in de zorg

Arjan Karens, General Manager VitalHealth Software licht de keuze voor het thema van deze dag toe. “Niemand ontkomt aan de veranderingen in de zorg. Zorginstellingen in een regio moeten samenwerken voor optimale zorg, over de lijnen en domeinen heen”, constateert hij. “Dat is een enorme opgave. Daarbij komt er steeds meer aandacht voor het begrip Positieve Gezondheid en moeten regionale initiatieven rekening houden met de wensen van de patiënt. Tegelijk vereist deze samenwerking ook digitale netwerkzorg, met patiëntgerichte informatie-uitwisseling. Het zijn grote opgaven waarvoor de zorg staat. VitalHealth nodigt professionals van harte uit om na te denken over de verschillende kansen en uitdagingen van netwerkzorg.”

Meer informatie

Het seminar vindt plaats in Ede. Om 14.00 uur is de ontvangst, na afloop is er een borrel en een buffet. Bekijk voor meer informatie en het programma de folder van dit eerstelijnsseminar. Deelname is kosteloos, maar het aantal plaatsen is beperkt. U kunt zich hier aanmelden.

 

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *