Seminar over netwerkzorg en regiozorg

Seminar over netwerkzorg en regiozorg

Datum: 3 juli 2017

Seminar netwerkzorgZorginstellingen en zorgverleners in een regio moeten samenwerken, over lijnen en domeinen heen. Netwerkzorg dus. Met daarbij de patiënt centraal. Niemand ontkomt aan deze veranderingen, maar het is een enorme opgave. VitalHealth Software had dit als thema van haar jaarlijks seminar. Titel: De zorg voor morgen? Netwerkzorg! Waardegedreven vanuit patiëntperspectief.

Vanuit verschillende invalshoeken zijn de ontwikkelingen belicht. Opvallend aspect is dat het aanbod van VitalHealth niet ter sprake kwam, terwijl ICT een essentieel onderdeel is van regiozorg. Zo’n bescheiden opstelling is zonder meer klasse te noemen. “Het gaat bij dit seminar echt om de inhoud”, verklaart Laurens van der Tang, CEO VitalHealth.
Speciale gast was de 88-jarige mevrouw Greet Veltman. Zij heeft haar eigen gezondheidsdossier bedacht, de ‘OneNote’ omdat ze op haar IPad een programma wilde met een correct, actueel overzicht van haar medische gegevens. Een prestatie van formaat en het bewijs dat ouderen meedoen in onze maatschappij. Deze dame wijst ook op het belang van de menselijke kant in de zorg: “Een computer kan je geen liefde geven, aaien en knuffelen.”

Positieve gezondheid vergt andere attitude
In de bijeenkomst zijn de snelle ontwikkelingen in de gezondheidszorg belicht, vanuit actuele thema’s die alle zorgverleners aangaan.
Carl Verheijen, directeur Institute of Positive Health, gaat in op het concept “Positieve Gezondheid”, een bredere benadering van gezondheid. Carl: “Het gaat er om dat iemand zelf de regie kan voeren in het licht van sociale, fysieke en emotionele uitdagingen in het leven. In feite is Positieve Gezondheid niet meer dan deze paradigmashift.” Dat klinkt simpel, maar het vergt een andere manier van denken, een andere attitude van zorgverleners èn patiënten met uiteindelijk zelfs een ander gezondheidszorgsysteem en andere beloning.

Verschillende betekenissen van ‘patiëntgericht zorg’
Organisatie-ontwikkelaar Bettine Pluut wijst op het feit dat de term “patiëntgericht” vaak wordt gebruikt, maar dat dit woord geen eenduidig begrip kent. Patiëntgerichte zorg kan worden gezien als ‘zorgen voor de patiënt’, maar ook als ‘de patiënt empoweren’. Of een mix: ‘responsief handelen: afhankelijk van de persoon en de context’. Het verschil in visie bepaalt de wijze van zorg en speelt dus ook mee bij netwerkzorg. Daar moeten op veel niveaus keuzes worden gemaakt en stevige discussies zijn noodzakelijk. Niet zozeer over het ‘wat’ en ‘hoe’, maar allereerst over het ‘waarom’. Bettine: “En zoek daarbij de balans tussen het ontwerpen en ontwikkelen. Beide kanten zijn nodig.”

Gezondheidsbevordering Vitaal Vechtdal
Bij Vitaal Vechtdal werken organisaties en instellingen uit de regio Vechtdal samen aan een gezonde populatie. Huisarts Paul Habets gaat in op het belang van netwerkzorg. “Van de 5.500 uur dat mensen wakker zijn,  zitten ze er maar een paar bij een zorgverlener. De overige tijd worden gevuld met werk, opleiding, thuis en tuin. Als je iets aan gezondheidsbevordering wilt doen, moet je die vier domeinen aan elkaar verbinden. Hoe financier je het? Anderhalve procent gebruikt dertig tot veertig procent van het zorgbudget. We hebben gekeken hoe we bij deze groep slimmer goede zorg kunnen bieden tegen lagere kosten.” In de verbinding is de ICT overigens nog een legpuzzel, erkent Habets.

Rivas Zorggroep: kwaliteit als medicijn
Rivas Zorggroep biedt afgestemde zorg in het Rivierengebied. Thuiszorg, woonzorg, verpleeghuiszorg, ziekenhuis, jeugdgezondheidszorg en zorghulpmiddelen in één organisatie. Aanbod dicht bij de burger, met als filosofie: kwaliteit als vliegwiel tot betere en goedkopere zorg. “Dat vereist betalen voor kwaliteit in plaats betalen voor productie”, benadrukt Kees Heijblom, lid Raad van Bestuur van Rivas Zorggroep. “Evenals integrale samenwerking in de keten. Het gaat om om gepaste zorg op de juiste plaats. Deze insteek heeft geleid tot aantoonbaar minder zorg in de tweede lijn.” Met als kanttekening: “Uiteraard altijd in overleg met de huisartsen en specialisten. Als op inhoud samenwerkt, kun je veel bereiken.”

(foto Mieke van de Kamp)

 

Gerda van Beek

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *