Wel of geen reële tarieven in Wmo?

Wel of geen reële tarieven in Wmo?

Datum: 27 augustus 2018

Hanteren gemeenten nu wel of niet te lage tarieven in de Wmo? Volgens minister De Jonge (VWS) betalen de meeste gemeenten reële tarieven voor huishoudelijke hulp en ondersteuning. Dat constateert de bewindsman op basis van onderzoek van de Regiegroep monitoring reële prijs. Maar aanbieders en vakbonden betwisten zijn conclusie.

Dat schrijft minister De Jonge in een brief aan de Tweede Kamer, waarin hij vragen beantwoordt van de PvdA-Kamerleden Kerstens en Van Dijk over uitbuiting in de thuiszorg. De Jonge baseert zich op de bevindingen van de Regiegroep monitoring reële prijzen.
In de regiegroep beoordelen werkgevers, vakbonden, Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en VWS of gemeenten reële tarieven hanteren voor de huishoudelijke hulp. In die regiegroep zijn tot nu toe dertien casussen over mogelijk te lage tarieven behandeld. In de meeste gevallen hadden gemeenten de kostenelementen niet goed onderbouwd. Uit de onderzoeksbevindingen komt volgens De Jonge ‘een genuanceerd beeld naar voren. De minister schrijft dat hij de gemeenten hierop heeft aangesproken en heeft verzocht goed invulling te geven aan het Besluit reële prijs. Dit besluit werd een jaar geleden van kracht als Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) met als doel gemeenten te verplichten om reële en kostprijsdekkende tarieven te hanteren voor hulp bij het huishouden.

Discussie ontstaan over conclusie minister
Over het effect van deze maatregel zijn de meningen verdeeld. Branchebelang Thuiszorg Nederland (BTN) constateerde in juni dat de gemeenten in meerderheid schrale tarieven hanteren. Slechts 56 van de bijna 400 gemeenten hanteren tarieven waar thuiszorgorganisaties iets aan overhouden, de helft zou te weinig betalen. Volgens de minister klopt de stelling van BTN niet met het beeld dat hij heeft van de onderzoeksbevindingen van de regiegroep.

Reactie BTN
BTN vindt dat de regiegroep te weinig zaken behandelt en dat de procedures lang en stroperig zijn. Tegen Zorgvisie zegt directeur Hans Buijing: ‘De regiegroep neemt pas een casus in behandeling als alle partijen groen licht geven. Dat geeft alle deelnemers een vetorecht. VNG heeft het merendeel van onze casussen verworpen. Een kwart van onze signalen wordt behandeld in de regiegroep. VNG stapt permanent op de rem.’ Het doel van de regiegroep was een leerproces op gang brengen over de aanbestedingen in de Wmo, maar dat komt nu volgens hem niet van de grond.

Reactie FNV
FNV-bestuurder Wim van der Hoorn, lid van de regiegroep reële tarieven, vindt het antwoord van de minister te kort door de bocht. Dat laat hij weten aan Zorgvisie. De regiegroep moet volgens hem nog op stoom komen. Er zitten nog tientallen zaken in de pijplijn. Hij zegt: ‘Wil je een loon conform de cao VVT uitbetalen, dan kan dat alleen op basis van een uurtarief van 25 à 27 euro. Dat doet maar een klein deel van de gemeenten. Circa driekwart van de gemeenten zit daaronder en heeft dus te lage tarieven.’

Reactie Actiz
Actiz noemt op haar website de conclusie van de minister veel te voorbarig die op grond van de werkzaamheden van de regiegroep niet kan worden onderbouwd. De regiegroep heeft tot nu toe slechts 13 casussen behandeld. Veel aanbestedingen lopen nog. Op basis van een eigen inventarisatie door werkgevers (ActiZ en BTN) en werknemers (FNV en CNV) moeten we vaststellen dat de tarieven in veel gemeenten nog achterblijven. We zien wel dat er sprake is van een voorzichtige aanpassing van de tarieven. De ‘race to the bottom’ lijkt gestopt maar dat wil nog niet zeggen dat er sprake is van reële en dus kostendekkende tarieven’.

Lees hier de volledige Kamerbrief van minister De Jonge.

(Foto: Shutterstock)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *