De nieuwe aanpak met Gezondhuizen

De nieuwe aanpak met Gezondhuizen

Datum: 18 januari 2016

gezonde_leefstijl_gezondhuizen_zorgenzGezondheidscentrum Veldhuizen in Ede is onlangs een project gestart onder de titel Gezondhuizen, dat zich richt op gezondheidsbevordering voor (aanstaande) jonge ouders en hun kinderen. Diverse zorgverleners geven extra aandacht aan gezonde leefstijl. Nieuw aan het programma is niet meer denken vanuit het medische model en behandelen, maar een oplossingsgerichte aanpak.

Initiatiefnemer en huisarts Pieter Jansen vertelt geen geheim als hij zegt dat veel zorgprofessionals gefrustreerd raken of het gevoel krijgen tekort te schieten als ze een ongezonde leefstijl of overgewicht willen aanpakken. “In ons gezondheidscentrum hebben we dat jaren geleden ook geprobeerd met huisartsen, fysiotherapeuten, diëtisten en pedagogen. Met veel enthousiasme, maar met een gering resultaat. Als we beter weten wat wel werkt, pakken we het weer op, zeiden we.”

Van de zorgverleners
Die kans kregen ze toen een fonds financiële middelen had voor gezondheid in de wijk. Jansen ontwikkelde met ondersteuning van de ROS OOGG en samen met de betrokken zorgaanbieders een projectplan voor Gezondhuizen. Verloskundigen, het consultatiebureau, de huisarts, diëtist, praktijkondersteuners GGZ en fysiotherapeuten zijn bij het project betrokken.
Het project is echt een initiatief van de zorgverleners zelf, verklaart Susan Adam, als adviseur van OOGG betrokken bij de totstandkoming van Gezondhuizen. “Zorgverleners zien veel aandoeningen die gerelateerd zijn aan overgewicht. Ze vroegen zich af wat ze konden doen om dit te voorkomen. De stap naar gezondheidsbevordering en een gezonde leefstijl was snel gezet.”

“Je kunt niet vroeg genoeg beginnen”
Waarom de keuze voor (aanstaande) jonge ouders en hun kinderen? Jansen: “Je kunt niet vroeg genoeg beginnen. Ons interventieprogramma destijds was gericht op patiënten met overgewicht. Die wilden we behandelen en op een gezond gewicht krijgen, maar dat was zo intensief en tijdrovend. Op het congres Kinderobesitas in 2014 vertelde hoogleraar Jaap Seidell, overgewichtsspecialist, dat behandeling van overgewicht vergelijkbaar is met behandeling van een chronische ziekte, zoals diabetes.”
Tijd voor een andere, vernieuwende aanpak: preventie, tijdens de zwangerschap of vanaf nul jaar. “Mensen weten zelf goed wat de normen en richtlijnen zijn voor gezond gewicht, een gezonde leefstijl en bewegen. Daar ligt het probleem niet. Het gaat om hoe je hierover communiceert? Hoe krijg je een gedragsverandering die beklijft?”, aldus Jansen.

Positief en oplossingsgericht
Uitgangspunt van Gezondhuizen is een positieve en oplossingsgerichte aanpak. Jansen: “Ons vertrekpunt is de vraag van de patiënt of cliënt. De verloskundige vraagt naar iemands wensen voor diens gezondheid. Hoe gezond ben ik? Wat doet mijn gedrag voor mijn gezondheid in de toekomst? Wat wil ik veranderen en wat is daarvoor nodig? Hoe geef ik mijn kind wat het nodig heeft? Naast de extra aandacht voor een gezonde leefwijze voor de hele doelgroep bestaat er, wanneer er meer gewenst is, de mogelijkheid van huisbezoeken. We kijken natuurlijk ook naar wat wel goed gaat.” Dit is een andere aanpak dan denken vanuit het medisch model, waarbij een zorgverlener kijkt naar de oorzaken van gezondheidsproblemen en hoe die aangepakt moeten worden. In dit model doet de hulpverlener het onderzoek, stelt de diagnose en bepaalt de behandeling.
Ook Susan Adam benadrukt de andere aanpak: “De zorgaanbieders krijgen een uitgebreide training. Ze leren om niet te kijken wat er fout gaat, maar te kijken wat mensen willen bereiken met hun gezondheid. Ze betrekken de patiënt of cliënt er uitdrukkelijk bij.”

Gezondheid is meer dan gezond gewicht en bewegen
Volgens Pieter Jansen is het belangrijk om een langdurige relatie op te bouwen met patiënten. “Dat kan want gedurende een zwangerschap komen ze zeven maanden bij de verloskundige, daarna vier jaar bij het consultatiebureau en als patiënt staan ze ingeschreven bij het gezondheidscentrum. Zo weten onze patiënten dat we iets kunnen bieden.”
Ook het begrip positieve gezondheid van Machteld Huber komt hier om de hoek kijken. “Dat komt in ons projectplan terug. De focus lag vroeger erg bij gezond gewicht en bewegen. Maar gezondheid is meer dan dat alleen. Soms lukt het mensen niet om te werken aan hun leefstijl als het los van andere problemen wordt gezien. Het is dan beter om het in samenhang te zien.”

Aansluiten bij wat al in de wijk gebeurt
Susan Adam werkt aan een sociale kaart, waaruit blijkt dat er al veel gebeurt in de wijk. Gezondhuizen biedt meer mogelijkheden: de diëtist die een rondleiding door de supermarkt geeft, een beweegprogramma bij de fysiotherapeut of aansluiten bij het opvoedingsondersteuningsprogramma HomeStart.
Tot slot: Pieter Jansen erkent dat deze omslag in denken en handelen tijd vergt. Ook staat bij voorbaat niet vast dat een oplossingsgerichte aanpak effectief zal zijn. “Maar het enthousiasme is er.”

Meer weten? Bel of mail Susan Adam: E. s.adam@oogg.nl, T. 0488 41700

Corina de Feijter

(Foto: Kazlova Iryna/Shutterstock)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *