Gezondhuizen in Ede: “Je staat er niet alleen voor”

Gezondhuizen in Ede: “Je staat er niet alleen voor”

Datum: 2 februari 2017

gezondhuizen_zorgenzEEN JAAR LATER – Deel 8 – Gezondheidscentrum Veldhuizen in Ede startte een jaar geleden met ondersteuning van Stichting OOGG een project onder de titel Gezondhuizen. ZorgenZ berichtte in een artikel hierover. Diverse zorgverleners richten zich op gezondheidsbevordering voor aanstaande en jonge ouders en hun kinderen en geven extra aandacht aan een gezonde leefstijl. In hun vernieuwende aanpak staat oplossingsgericht werken centraal. Hoe bevalt het?

De zorgverleners hebben geleerd om niet te kijken naar de problemen, klachten en wat er fout gaat, maar naar wat mensen willen bereiken met hun gezondheid. Met Gezondhuizen betrekken ze de patiënt of cliënt er uitdrukkelijk bij. Huisarts en initiatiefnemer Pieter Jansen: “Het is echt pionieren geweest, want er is in de huisartsgeneeskunde en in de eerste lijn nog nauwelijks ervaring opgedaan met het toepassen van oplossingsgericht werken bij gezondheidsbevordering.”

Erkenning voor klacht maar die staat niet centraal
De nieuwe manier van werken vereist een verandering van aanpak bij de professionals. “Je bent als huisarts, fysiotherapeut, diëtist en andere zorgverlener opgeleid om de klacht te onderzoeken, een diagnose te stellen en een behandeling of interventie te bedenken. Bij het oplossingsgerichte model staat de klacht niet centraal. Er is wel erkenning voor de klacht. Je probeert erachter te komen wat de patiënt wil bereiken en je helpt een doel vast te stellen.” Het afgelopen jaar hebben de zorgverleners trainingen gevolgd en intervisiebijeenkomsten gehad.

Neem jezelf voor om de patiënt drie complimenten te geven
Jansen: “Ook bij patiënten met SOLK kan deze aanpak werken. Ik stel de patiënt voor het over een andere boeg te gooien. Wanneer de patiënt praat over het piekeren, ontstaat er een sombere stemming in de spreekkamer. Ik vraag wat de patiënt wil bereiken; dat is minder gepieker en meer ruimte is in zijn hoofd. Samen verkennen we welke mogelijkheden de patiënt heeft. Wat werkt er al?” Jansen heeft een advies voor als je een moeilijk consult verwacht: neem jezelf voor om de patiënt drie complimenten te geven. “Dat levert een plezieriger consult op. De patiënt is in ons model de expert, dat is de professional niet.”

Mag ik mijn zorgen met je delen?
Het uitgangspunt is dat patiënten gemotiveerd zijn om gezond(er) te worden en te blijven. “Ze kiezen er niet bewust voor om ongezond te leven. Soms krijgt hun gezondheid een andere prioriteit.” Jansen geeft een ander voorbeeld van de werkwijze: “Een verloskundige heeft bijvoorbeeld een zwangere die rookt. De vrouw geeft niet aan dat ze wil stoppen met roken. De verloskundige zoekt hoe ze dit kan aansnijden en zegt: ‘Mag ik mijn zorgen met je delen?’ Een verzoek geeft een betere samenwerking en meer kans op succes.”

Kijk naar de lokale mogelijkheden
Andere centra in Ede hebben belangstelling getoond voor Gezondhuizen en de oplossingsgerichte aanpak. “Het is belangrijk dat er eerst een draagvlakonderzoek plaatsvindt”, benadrukt Jansen. Ook zorgverzekeraar Menzis heeft interesse. Ze hebben aangegeven bereid te zijn opschaling naar andere centra financieel te ondersteunen. Eén op één uitrollen naar andere centra, daar is Jansen geen voorstander van. “Elk gezondheidscentrum en de disciplines die daar werken hebben hun eigen kenmerken. Dat is ook oplossingsgericht denken, kijk naar de lokale mogelijkheden.”

“We zijn alleen maar enthousiaster geworden”
Wat is het resultaat na een jaar pionieren met Gezondhuizen? “We zijn alleen maar enthousiaster geworden over onze aanpak. Ook van de mensen in de wijk krijgen we positieve feedback. We willen hen er meer bij betrekken, we denken aan het opzetten van een ouderenpanel. Zelf zijn we er ook zeker mee opgeschoten: we werken beter samen, de lijnen zijn korter en we weten wat we aan elkaar kunnen hebben. We weten dat we er niet alleen voor staan”, aldus Jansen.

Dit jaar zal er een boek verschijnen over oplossingsgericht werken in de huisartsgeneeskunde, dat Pieter Jansen samen met Frederike Bannink schrijft.

Corina de Feijter

(Foto: Blue Orange Studio/Shutterstock)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *