‘Beter Zicht’: oogzorg dichter bij huis

‘Beter Zicht’: oogzorg dichter bij huis

Datum: 17 november 2016

beter_zicht_oogg_zorgenzIn de Gelderse Vallei is een oogheelkundig zorgpad vastgesteld waarin de oogzorg in de eerste lijn plaatsvindt. Met ‘Beter Zicht’ zijn afspraken gemaakt rond diagnostisch oogonderzoek die begin volgend jaar ingaan, zo meldt de nieuwsbrief van de ROS Stichting OOGG.

Optometristen, CHBB geregistreerde huisartsen, een oogarts en de HAGV werken in het project Beter Zicht samen aan substitutie van oogheelkundige zorg. Beter Zicht is een project met als doel meer oogheelkundige zorg in de eerste lijn te laten plaatsvinden. Soortgelijke initiatieven vonden eerder al plaats in Bemmel (zie Zorgenz d.d. 28 oktober 2016), Haaksbergen en Almelo. Recent kwam het initiatief in het Friese Franeker in het nieuws (zie Zorgenz d.d. 9 november 2016).

Oogheelkundig zorgpad
Een patiënt met niet-spoedeisende oogheelkundige klachten kan er op verwijzing van de huisarts vanaf begin volgend jaar voor kiezen aanvullend diagnostisch oogonderzoek te laten doen bij één van de twee deelnemende gespecialiseerde CHBB huisartsen of bij één van de minimaal drie deelnemende optometristen. Allen streven naar een maximale wachttijd van twee weken. Oogheelkundige diagnostiek is hiermee voor patiënten dichter bij huis, sneller toegankelijk en kan onnodige verwijzingen naar de oogarts voorkomen. Bijkomend voordeel is dat het eigen risico van de patiënt niet wordt aangesproken. Bij spoed blijft de huisarts direct verwijzen naar de oogarts.

Pilot van vier maanden
De betrokken partijen willen in een pilot starten met een beperkt aantal deelnemende praktijken tot een maximale grootte van zes normpraktijken. De pilot kent een looptijd van vier maanden en start begin volgend jaar. Men verwacht in deze vier maanden ongeveer 70 patiënten het diagnostisch oogheelkundig onderzoek in de eerste lijn aan te kunnen bieden. Er wordt gewerkt aan een verwijs- en rapportageformulier en aan een beknopte werkinstructie over de nieuwe werkwijze voor de verwijzende huisartsen. Scholing van alle partijen in deze nieuwe werkwijze en het gebruik van bijbehorende instrumenten is belangrijk. Een scholingsplan wordt dan ook opgenomen in het implementatieplan dat Stichting OOGG momenteel nader uitwerkt. Door intervisiebijeenkomsten tussen betrokken partijen wordt de kwaliteit gewaarborgd.

Zorginnovatie en vernieuwing (S3)
Zorgverzekeraar Menzis is betrokken bij Beter Zicht en denkt mee in het financieringsmodel dat via S3 zorginnovatie en vernieuwing nader wordt uitgewerkt. Stichting OOGG maakt een businesscase ten behoeve van de financiering. Tijdens de pilot wordt aan het valideren van de businesscase gewerkt.
Meer informatie bij OOGG-adviseur Marit Polman, T 06 83 693739, E m.polman@oogg.nl.

(Foto: Stocked House Studio/Shutterstock)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *