Consultatieronde visiedocument over zorginfrastructuren

Consultatieronde visiedocument over zorginfrastructuren

Datum: 4 september 2019

Digitale gegevensuitwisseling in de zorg is nog een wirwar. Terwijl de behoefte aan naadloos samenwerkende infrastructuren steeds sterker wordt. O, zeker: er zijn afgelopen jaren tal van programma’s gestart ter verbetering van zorginfrastructuren. Goed bedoeld, maar al die initiatieven los van elkaar leiden bepaald niet tot standaardisatie. Daarom ligt er nu een visiedocument van o.a. Zorgverzekeraars Nederland, Nictiz, VZVZ en softwareleveranciers. Deze ‘Visie op samenhang in de zorginfrastructuren in Nederland’ is tot 4 oktober beschikbaar voor open consultatie. Na de consultatiefase wordt de visie voorgelegd aan het Informatieberaad. 

Iedereen in de zorg heeft er mee te maken: de sterke versnippering van het digitale zorglandschap. Informatie wordt nauwelijks hergebruikt en is vaak geheel niet of niet tijdig beschikbaar voor andere zorgverleners. Dit leidt tot onnodig dubbele handelingen. Binnen regio’s ontstaan steeds meer samenwerkingsverbanden voor gegevensuitwisseling, waardoor de versnippering nog verder toeneemt. En landelijke programma’s ontberen een gemeenschappelijke visie en kennen nauwelijks samenhang.

Gemeenschappelijke diensten en knooppunten
Los van de discussie over wenselijkheid is het in de praktijk niet haalbaar om één landelijke infrastructuur voor de zorg te realiseren. Echter: voor de toegankelijkheid, kwaliteit, continuïteit, beschikbaarheid en betaalbaarheid van de zorg is samenhang in de infrastructuur essentieel. Hoe dat dan toch tot stand zou kunnen komen, staat beschreven in de visie. Daarin nemen gemeenschappelijke diensten en knooppunten een essentiële plaats in.

Gemeenschappelijke diensten zijn bedoeld voor de inrichting voor randvoorwaardelijke en/of generieke functies, bijvoorbeeld authenticatie en toestemming, Via een knooppunt kunnen gebruikers (zorgverleners, zorgverzekeraars en patiënten) informatie uitwisselen. Kortweg: het verzenden, ontvangen, opvragen en leveren van gegevens dus.

Technische en inhoudelijke standaarden: hoe en wat
Er wordt gestreefd naar gebruik van (nationale extensies van) internationale standaarden. Daarbij kan een onderscheid worden gemaakt in technische en zorginhoudelijke standaarden. Technische standaarden gaan over het hoe, zorginhoudelijke standaarden over het wat.

Laat uw mening horen
Het visiedocument bevat een uitgebreide uitwerking van dit geheel, inclusief voorbeelden. Draagvlak voor deze visie is essentieel. Wat vindt u van dit voorstel? Laat uw mening horen. Reacties kunnen tot 4 oktober a.s. gemaild worden naar: openconsultatiesinformatieberaadzorg@minvws.nl. De reacties komen op de website van het Informatieberaad.

 

(Illustratie: Shutterstock)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *