Actief toestemming patiënt vragen voor gegevensuitwisseling

Actief toestemming patiënt vragen voor gegevensuitwisseling

Datum: 4 juli 2019

Digitale uitwisseling van medische patiëntgegevens tussen huisartsen en huisartsenposten vindt nog steeds weinig plaats. En daar moet verandering in komen. Hoezeer VZVZ haar best doet om het belang ervan te benadrukken, er zijn nog steeds veel patiënten die daarvoor geen toestemming hebben gegeven. Niet omdat ze tegen zijn, maar vanuit onbekendheid. Een actieve inzet van huisartsenpraktijken kan daarin verandering brengen. Daarom is de huisartsenkring Amsterdam (HKA) en de huisartsenpost Amsterdam een campagne gestart om huisartsen te overreden mee te werken.

Van oudsher was er zorgverleners weinig vertrouwen in het LSP, onder meer omdat de privacyveiligheid te wensen overliet. Huisartsen begonnen er daarom niet aan en wachtten het af. Maar inmiddels zijn de voornaamste bezwaren achterhaald, stellen de huisartsenorganisaties. Meewerken aan het LSP is juist bevorderlijk is voor goede zorg. Als tijdens de waarneming medische dossiers en medicatiegegevens kunnen worden ingezien, kan dat fouten voorkomen.

Kwetsbare patiënten eerst
Toestemming voor gegevensuitwisseling is dus van belang. Met name door de kwetsbare patiënten, zoals chronisch zieken, ouderen en palliatieve patiënten. Er is namelijk een aannemelijke kans dat zij op een keer op een huisartsenpost (HAP) komen. Uitwisselen van medische gegevens mag en kan alleen met expliciete toestemming van de patiënt. Echter: dan moet de patiënt daarvan wel op de hoogte zijn. En daar ligt een taak voor de huisartsen(praktijk).

In Amsterdam hebben de HKA en de HAP daartoe een actieweek gehouden. In een nieuwsbrief vertellen twee huisartsen over hun inzet om juist van kwetsbare patiënten die toestemming te verkrijgen. En een krasse oudere dame stelt terecht vast dat bij niet-uitwisselen van gegevens ‘niet de huisarts de dupe is, maar de patiënt’.

Ondersteunende materialen
Op de site van VZVZ staan er tal van materialen voor zorgverleners om patiënten te wijzen op het belang van toestemming. Waaronder folders in verschillende talen (met de mogelijkheid van het importeren van het eigen logo), een tekstposter en animatieposter en animatiefilmpjes voor schermen in wachtruimten, al of niet met ondertiteling in diverse talen.

Het advies is: maak er gebruik van en benader uw patiënten actief. Alleen met ieders inzet kunnen we af van de tijd dat het normaal wordt gevonden zorg te verlenen op de huisartsenpost zonder achterliggende gegevens van de patiënt.

 

(Foto: Shutterstock)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *