Helft Nederlanders akkoord met delen medische gegevens

Helft Nederlanders akkoord met delen medische gegevens

Datum: 21 mei 2019

Bijna de helft van de volwassenen heeft toestemming gegeven om hun medische gegevens via het Landelijk Schakelpunt uit te wisselen. Terwijl zo’n 80 procent zegt daarmee op de hoogte te zijn, maar veel van hen heeft dus nog niets ingevuld. Slechts 5 procent heeft expliciet toestemming geweigerd, veelal vanwege zorgen over mogelijke privacyschending en een gebrek aan gegevensbeveiliging.

Dat blijkt uit het Onderzoek Belevingen 2018 van het CBS. De Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ) beheert het LSP.

Uitwisseling van medische gegevens via het LSP gebeurt alleen na toestemming van een patiënt. Na toestemming wordt het Burgerservicenummer aangemeld en kunnen de gegevens in de elektronische patiëntendossiers door andere zorgverleners worden geraadpleegd. Dit mag alleen als dat nodig is voor de behandeling.

Bezwaren
Zo’n 80 procent van de volwassenen kent het LSP, vrouwen vaker dan mannen en ouderen vaker dan jongeren. Van de 80 procent die bekend is met het LSP, zegt de meerderheid (namelijk 6 op de 10) ook toestemming te hebben verleend voor het delen van medische gegevens via dit netwerk. De meesten hebben geen bezwaar.
Aan mensen die het LSP niet kennen of het wel kennen maar nog geen toestemming hebben gegeven, is gevraagd of zij bezwaar hebben tegen het delen van medische gegevens via het LSP. Meer dan de helft (bijna 60 procent)zegt hier geen bezwaar tegen te hebben, 14 procent heeft wel bezwaren en bijna 30 procent weet het niet.

Zorgen over privacy
Van de volwassenen die toestemming hebben gegeven voor het delen van hun medische gegevens, of zeggen hier geen bezwaar tegen te hebben, maakt 70 procent zich wel (grote) zorgen dat onbevoegden inzage krijgen in hun medisch dossier via het LSP. Het gaat daarbij om zorgverzekeraars, aanbieders van levensverzekeringen, hypotheekverstrekkers en werkgevers. Ondervraagden maken zich zorgen over mogelijke premieverhogingen, weigeringen van (aanvullende) verzekeringen, privacyschendingen, en het mislopen van vergoedingen voor gemaakte kosten. Deze partijen hebben echter geen toegang tot het LSP.

Betere communicatie nodig
Dat betekent dat dit gegeven dus (nog) beter moet worden gecommuniceerd. Alsmede mensen wijzen op het belang van toestemming geven voor uitwisseling van gegevens via het LSP, omdat dit de kwaliteit van zorg ten goede komt. Dat is niet alleen een taak van de VZVZ die het LSP beheert, maar juist ook van zorgverleners, omdat zij direct contact hebben met patiënten.

 

(Foto: Shutterstock)

 

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *