Stand van de zorg van NZa: zet in op integrale zorg en preventie

Stand van de zorg van NZa: zet in op integrale zorg en preventie

Datum: 15 oktober 2018

Hoe staat de zorg ervoor dit jaar en wat zijn de verwachtingen voor 2019? De NZa schetst dit in de Stand van de zorg. Het document geeft onder meer een overzicht van de kosten van de eerstelijnszorg, de bedragen die worden uitgegeven voor substitutie, de wijkverpleging en andere deelsectoren. Ook geeft het een overzicht van eerder uitgebrachte adviezen en rapporten. Een relevant document voor adviseurs, bestuurders en managers in de eerste lijn.

Uit het document blijkt dat zorgaanbieders en verzekeraars voor 2018 voor 6,7 miljoen aan investeringen in de huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg hebben afgesproken voor het realiseren van de gecontracteerde substitutie-afspraken. Als de afspraken gerealiseerd worden, leidt dat tot een potentiële verlaging van de kosten in de ziekenhuizen van 11,9 miljoen.

Transformatiegelden
In het hoofdlijnenakkoord medisch-specialistische zorg zijn afspraken gemaakt over de transformatie naar de juiste zorg op de juiste plek. Voor aankomende jaren krijgen zorgverzekeraars transformatiegelden om de verandering naar zorg op de juiste plek nader vorm te geven. De partijen hebben afgesproken dat de NZa regulier de contracten opvraagt en hierover een monitor uitbrengt. Daarin staat welke transformatieafspraken zijn gemaakt.

“Fundamenteel andere benadering nodig”
In Stand van de zorg wordt ook ingegaan op de visie van de NZa op de toekomst van de zorg en de eigen rol. De ‘zorgwaakhond’ wil integrale zorg stimuleren, inzetten op meer preventie en innovatie aanmoedigen.
Inwoners van Nederland hebben toegang tot goede, betaalbare zorg als zij dat nodig hebben. Maar dat is niet vanzelfsprekend. We staan voor grote uitdagingen, aldus de NZa. “De zorg is in Nederland goed geregeld, maar om dit zo te houden vraagt de toekomst om een fundamenteel andere benadering. De NZa gaat hierover graag de dialoog aan,” zegt Marian Kaljouw, voorzitter van de raad van bestuur van de NZa in de jaarlijkse Stand van de zorg. “We zien samenwerking als de sleutel om innovatie en preventie mogelijk te maken, maar ook een integrale benadering van zorg en meer substitutie. Wij zullen er alles aan doen om deze samenwerking te ontwikkelen, stimuleren en verankeren. Het is nodig om de vernieuwing tot stand te brengen voor goede, betaalbare en toegankelijke zorg te blijven leveren.”

Netwerken bieden betere mogelijkheden voor integrale zorg
De zorg voor de patiënt moet centraal staan, samenwerking is hiervoor noodzakelijk. Nieuwe organisatievormen, zoals netwerken, bieden betere mogelijkheden om integrale zorg voor de patiënt te leveren.
Afgelopen jaar heeft de NZa een aantal maatregelen genomen om deze ontwikkeling richting integrale zorg te stimuleren en te faciliteren. Zoals de Monitor zorg voor ouderen waarin de NZa voor het eerst het totale zorggebruik voor ouderen in kaart bracht. Ook adviseerde de zorgautoriteit over de bekostiging van de medisch specialistische zorende bekostiging van de acute ggz.

Bekostiging leefstijlinterventie
Naast integrale zorg ziet de NZa kansen op innovatie en preventie. Een voorbeeld hiervan is de bekostiging van gecombineerde leefstijlinterventie. Vanaf 2019 is het mogelijk om advies en begeleiding over voeding, beweging en gedrag te declareren voor mensen met overgewicht en obesitas.
“De innovatieruimte is groot binnen de huidige regels”, schrijft de NZa. “Toch is het voor partijen niet altijd even duidelijk wat de mogelijkheden zijn. Er wordt soms gesteld dat bekostiging van preventie niet kan of moeilijk gaat. Wij horen graag concrete voorbeelden en casuïstiek waar deze knelpunten zich voordoen.”

Congres over initiatieven
In december zal de NZa een congres organiseren, zodat waardevolle initiatieven de organisatie weten te vinden en zorgaanbieders en zorgverzekeraars met de NZa in gesprek gaan over goede voorbeelden en geleerde lessen.

(Illustratie: uit Stand van de zorg)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *