Vilans: Triple aim werkt in Nederland

Vilans: Triple aim werkt in Nederland

Datum: 9 april 2018

Meer gezondheid voor minder geld door integrale zorg, dat is triple aim in een notendop. Vilans is de afgelopen vijf jaar betrokken geweest bij negen proeftuinen voor triple aim. In het onlangs verschenen rapport ‘Triple aim in Nederland. Betere zorg met minder kosten’ staan de resultaten van deze projecten.

Directeur Advies en Implementatie Stannie Driessen: “Wij werkten van januari 2014 tot en met december 2017 samen met het RIVM, het Jan van Es Instituut en OptiMedis Nederland aan de kennisuitwisseling rond dit project en andere initiatieven voor populatiemanagement. Daar deden ook vele regionale partijen aan mee, zoals Robuust. Dat deden we op gezamenlijke congressen en op het kennisplatform triple aim. We leverden ook verschillende kennisproducten op. Samen met onze partners hebben we onder andere zes principes geformuleerd om triple aim-doelen in Nederland te realiseren. Deze principes kwamen tot stand tijdens een triple aim-congres, samen met deelnemers uit het veld. En de triple aim-scan is ontwikkeld. Een hulpmiddel dat snel inzicht geeft in de manier van werken aan populatiegerichte bekostiging.”

Theorie en praktijkvoorbeelden in rapport
Het rapport geeft een goed beeld van wat er in de proeftuinen is gebeurd en bevat een aantal praktijkvoorbeelden (onder meer integrale wijkaanpak Maastricht, big data in Leiden en substitutie en zorgpad in Arnhem). Het beschrijft de zes leidende principes van triple aim en gaat in op de triple aim scan. Ook wordt uitleg gegeven over begrippen als shared savings en populatiemanagement.

Niet alleen mooie theorie of managementtool
Het programma ‘Betere zorg met minder kosten’ heeft in ieder geval bewezen dat triple aim niet alleen een mooie theorie is of een managementtool. Driessen: “Triple Aim werkt in Nederland. Kijk naar het concept Positieve Gezondheid van Machteld Huber. Deze visie op persoonsgerichte zorg gaat heel erg over de positie van het individu binnen een populatie. Dat past dus helemaal binnen de lessen van triple aim.”

Meer ruimte en vertrouwen in de bekostiging
Het rapport laat drie mensen aan het woord over de toekomst van triple aim. Caroline Baan van het RIVM is als onderzoeker betrokken bij de Landelijke Monitor Proeftuinen (LMP). Zij zegt dat er in de proeftuinen veel tijd en energie is gestoken in samenwerking: elkaar leren kennen, vertrouwen, een governancestructuur opbouwen, trial & error en het opzetten van een data-informatiesysteem. Ze pleit voor meer ruimte en vertrouwen in de bekostiging.
Internationaal expert in de theorie en praktijk van triple aim Marc Berg komt ook aan het woord in het rapport. Hij zegt dat Nederland goed bezig is met het invoeren van waardegedreven zorg, maar dat de vooruitgang wordt bemoeilijkt door schotten tussen de zorgdomeinen. “Het is bijvoorbeeld de reden waarom substitutie tussen huisartsen en ziekenhuis niet tot stand komt.”

Lees ook het artikel op ZorgenZ: Proeftuinen hebben bewezen dat het kan

Lees hier het rapport ‘Triple aim in Nederland’

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *