Longnetwerk: betere astma- en copd-zorg tegen lagere kosten

Longnetwerk: betere astma- en copd-zorg tegen lagere kosten

Datum: 17 december 2019

In de regio Helmond en De Peel hebben lijden ongeveer 5.000 mensen aan copd en bijna 9.000 mensen aan astma. Dat aantal neemt de komende vijf jaar naar schatting toe met 20 procent. Grote aantallen patiënten dus. Met de huidige aanpak kan de zorgverlening daaraan niet meer voldoen. De eerste en tweede lijn in de regio hebben daarom de handen ineen geslagen en het Longnetwerk Helmond en De Peel opgericht. Samenwerkende partijen daarin zijn: huisartsen aangesloten bij zorggroep PoZoB, apothekers, longartsen en verpleegkundigen. Gezamenlijk zetten zij zich in voor continuering van goede longzorg in de regio. 

Eerst is in het netwerk gekeken naar de medicijnen en inhalatoren die de longartsen en huisartsen (aangesloten bij zorggroep PoZoB) voorschrijven. Gezien de enorme hoeveelheid inhalatoren die er op de markt zijn, is er veel aandacht gegaan naar de meest geschikte voor de individuele patiënt. Er zijn gezamenlijk keuzes gemaakt ten aanzien van de inhalatoren en bijbehorende medicatie. Met als gevolg dat de patiënt zowel in het ziekenhuis als bij de huisarts dezelfde medicatie krijgt en dezelfde instructie. Apothekers in de regio gaan frequentere controle of de astma- en copd-patiënten therapietrouw zijn, maar ook of ze de medicatie op het goede moment innemen.

Inhalatietechniek
Landelijk onderzoek heeft aangetoond dat zeven van de tien patiënten die een inhalator gebruiken, dit niet correct doen. Terwijl de juiste inhalatietechniek essentieel is voor de werking van de medicijnen in de longen. Dat kan complicaties, zoals een longaanval, deels voorkomen. De apothekersassistenten, longverpleegkundigen, praktijkondersteuners en wijkverpleegkundigen gaan patiënten daarin scholen. Daarvoor volgen ze eerst zelf een training.

Nieuw zorgpad
De deelnemers van het Longnetwerk werken op dit moment aan een nieuw zorgpad voor de groep patiënten met een zeer complexe zorgvraag. Zeker bij mensen met ernstig astma en met copd GOLD III en IV is de ziekte moeilijk onder controle te houden en zij belanden daardoor vaak in het ziekenhuis.

Betere zorg tegen lagere kosten
Uiteraard is het primaire doel te komen tot structurele zorg voor longpatiënten. Met de voor hen meest geschikte medicatie, en een goed gebruik daarvan, zullen er minder ziekenhuisopnames zijn, hoewel deze helaas nooit volledig zijn te voorkomen. Daarvoor zijn de aandoeningen te ernstig. Tegelijk – en dat is het secundaire doel – leidt deze aanpak tot kostenbesparing. Want minder ziekenhuizen betekent, naast veel minder persoonlijk leed, ook veel minder kosten.

Zie ook het bericht op ZorgenZ: Extra nazorg voor COPD-patiënten na ziekenhuisopname

(Foto: Shutterstock)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *