Zorg groeit dit jaar harder dan de economie
jan08

Zorg groeit dit jaar harder dan de economie

De groei van de zorg ligt in 2019 met drie procent naar verwachting voor het eerst in zes jaar weer boven de groei van de gehele economie, die twee procent zal zijn. Vergrijzing en dure technologische innovaties zijn structurele groeimotoren voor de zorg. Ook de economische groei werkt door in hogere zorguitgaven, zowel via loon- en prijsstijgingen als door een toenemende zorgconsumptie. De grootste stijger in 2019 is de ouderenzorg,...

Read More
Informatiebijeenkomst subsidieregeling ‘veelbelovende zorg’
jan03

Informatiebijeenkomst subsidieregeling ‘veelbelovende zorg’

Veelbelovende zorg dient snel bij de patiënt te komen als de effectiviteit daarvan bewezen is. Zorg wordt alleen vergoed vanuit het basispakket, als het ten minste even effectief is als de gebruikelijke zorg in Nederland. Hiervoor is kwalitatief goed onderzoek nodig. Er komt een subsidieregeling ‘veelbelovende zorg’, met een maximaal bedrag van € 69 miljoen. Op 19 februari a.s. organiseert ZonMw een informatiebijeenkomst...

Read More
Overzicht deskundigheidsbevordering in dementiezorg
dec30

Overzicht deskundigheidsbevordering in dementiezorg

Op het gebied van dementiezorg is er zeer veel ontwikkeld. Er zijn tal van cursussen, e-learningen, online trainingen, lesmaterialen, leergangen, richtlijnen enz. voor casemanagers, huisartsen, praktijkondersteuners en wijkverpleegkundigen. Ook voor mantelzorgers en vrijwilligers is er een uitgebreid aanbod. Dementiezorg voor Elkaar heeft een overzicht gemaakt.  Ondanks dat het een opsomming betreft van 23 onderwerpen, vermeldt...

Read More
RVS brengt bloemlezing uit over ‘Goed Leven’
dec29

RVS brengt bloemlezing uit over ‘Goed Leven’

De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) heeft de bundel Goed leven uitgebracht. Daarmee wil de Raad laten zien dat ‘goed leven’ zeer divers is. En dat het niet vanzelfsprekend is en zeker ook niet gemakkelijk.  In de uitgave vertellen mensen wat goed leven voor hen betekent. Het thema is heel veelzijdig. Iedereen heeft een eigen verhaal.  De bundel is een bloemlezing geworden van beschouwingen, voorbeelden,...

Read More
Persoonlijke Gezondheidscheck steeds breder beschikbaar
dec28

Persoonlijke Gezondheidscheck steeds breder beschikbaar

Na de zorgverzekeraars als De Amersfoortse, ONVZ, VGZ en Zilveren Kruis biedt per 1 december jl. ook Menzis de Persoonlijke Gezondheidscheck aan. Daarmee is deze check toegankelijk voor maar liefst 2,3 miljoen Nederlanders Een mijlpaal voor de beweging Heel Nederland Gezonder,  die alle Nederlanders mogelijk wil maken inzicht te krijgen in hun persoonlijke gezondheid via e-health om zo zelfregie mogelijk te maken en te stimuleren. De...

Read More
Toekenning 108 miljoen euro voor vernieuwing jeugdhulp
dec14

Toekenning 108 miljoen euro voor vernieuwing jeugdhulp

De komende drie jaar krijgen alle 42 jeugdzorgregio’s miljoenen euro’s voor hun plannen voor merkbaar betere jeugdhulp. Dat maken minister Hugo de Jonge (VWS) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) bekend. Voorwaarden zijn wel dat de regio’s beschikken over een expertteam, een wachtlijstaanpak en er overeenstemming is met het programma Zorg voor Jeugd. In het Regeerakkoord is met gemeenten afgesproken dat er een...

Read More
Voorwaarden fysiotherapie in basisverzekering voor COPD
dec12

Voorwaarden fysiotherapie in basisverzekering voor COPD

Met ingang van 1 januari 2019 wordt fysiotherapie bij COPD voor patiënten met GOLD II en hoger vanaf de eerste behandeling vanuit de basisverzekering vergoed. Daar staat tegenover dat het aantal behandelingen waar de patiënt in de basisverzekering recht op heeft, wordt gemaximeerd. Om voor de vergoeding uit de basisverzekering in aanmerking te komen, moet de patiënt straks aan een aantal criteria voldoen. Deze criteria hebben...

Read More
Cadeaus van zorgaanbieders bij overstap naar restitutiepolis
dec08

Cadeaus van zorgaanbieders bij overstap naar restitutiepolis

Zorgaanbieders bieden patiënten cadeaus of geld als ze met een restitutiepolis bij hen komen voor zorg, ontdekte RTL Nieuws. Tot verbazing en ergernis van de politiek en zorgverzekeraars. Naar aanleiding van de berichtgeving bij RTL gaat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) onderzoeken of het aanbieden van cadeaus en geld  aan patiënten die overstappen naar een andere zorgverzekeraar geoorloofd is.  Verslavingszorgverlener SGGZ is niet...

Read More
De jeugd samengevat in grafieken en cijfers
dec05

De jeugd samengevat in grafieken en cijfers

Het gaat algemeen genomen goed met de jongeren in ons land. In 2018 was er sprake van een daling van het jeugdhulpgebruik. De jeugdwerkloosheid is verder afgenomen. Het aantal kinderen in bijstandsgezinnen is gedaald. Veel niet-westerse jongeren volgen een hoger niveau onderwijs dan het groep-8-schooladvies. En er zijn minder jeugdige verdachten  én slachtoffers van criminaliteit. Kortom, veruit de meeste maatschappelijke indicatoren...

Read More
Eerste ervaringen van integrale geboortezorg-organisaties
dec04

Eerste ervaringen van integrale geboortezorg-organisaties

De afgelopen jaren zijn er meerdere maatregelen genomen om de kwaliteit van de geboortezorg te verbeteren, evenals de samenwerking tussen de zorgverleners. Aanleiding waren de relatief hoge sterftecijfers rond geboortes in Nederland. Die zijn inmiddels al teruggebracht. Om de samenwerking tussen zorgaanbieders te verbeteren, kunnen alle onderdelen van de geboortezorg sinds 2017 worden gecontracteerd in één integraal...

Read More