Gezocht: patiënten die willen meedenken over regioplan zorg
mei20

Gezocht: patiënten die willen meedenken over regioplan zorg

Het ministerie van VWS ondersteunt partijen in de regio om te komen tot ‘De juiste zorg op de juiste plek’. Regionale samenwerkingspartners gaan aan de slag met het opstellen van een gedeeld beeld van de regio. Wat gaat er goed in de regio en wat is nodig om de zorg te kunnen blijven leveren? Betrokkenheid van patiënten daarbij is van groot belang. PGO-support zoekt daarom patiënten die bij de ontwikkeling van regiobeelden het...

Read More
Diabeteszorg kan beter en goedkoper
mei17

Diabeteszorg kan beter en goedkoper

Diabeteszorg kan beter en goedkoper. Daartoe zijn veranderingen nodig in voeding, bewegen, slaap en ontspanning. In leefstijl dus. Dat levert een jaarlijkse besparing op van ten minste 2 miljard euro. Een grote groep prominente hoogleraren, artsen en (voedings)deskundigen roept het kabinet op om nu echt te kiezen voor leefstijlinterventie. In een opiniestuk in NRC noemen de opstellers het huidige beleid ‘een tijdbom’....

Read More
Huisarts meest logische informatiebron voor kwaliteit van zorg
mei16

Huisarts meest logische informatiebron voor kwaliteit van zorg

Iedereen vindt kwaliteit van zorg van belang. Maar… wat verstaan mensen daaronder? In eerste instantie noemt men een goede, respectvolle bejegening. Bij ernstiger aandoeningen of meer technische zorg hechten patiënten meer waarde aan informatie over de zorg zelf. Dat wil zeggen: meetbare indicatoren, zoals het aantal soortgelijke of geslaagde behandelingen of complicaties. De huisarts vindt men daarvoor de meest logische en...

Read More
8 miljoen extra voor cliëntondersteuning
mei14

8 miljoen extra voor cliëntondersteuning

Het ministerie van VWS stelt per 1 juni a.s. 8 miljoen euro beschikbaar aan gemeenten om cliëntondersteuning verder te ontwikkelen en verbeteren. Gemeenten gaan vanuit het project Koplopers Cliëntondersteuning met de extra middelen aan de slag om meer inzicht te krijgen in de behoefte naar en de toegang tot cliëntondersteuning. In totaal investeert het kabinet 55 miljoen euro in de versterking van onafhankelijke cliëntondersteuning. ...

Read More
Lagere vergoeding ongecontracteerde zorg terecht?
mei14

Lagere vergoeding ongecontracteerde zorg terecht?

Mogen zorgverzekeraars wel of niet een lagere vergoeding betalen voor ongecontracteerde zorg? Het laatste woord is daar nog lang niet over gezegd. De rechtbank in Gelderland heeft deze winter uitgesproken dat het niet juist is dat verzekeraars een generiek kortingspercentage hanteren voor ongecontracteerde partijen. Deze uitspraak kan verstrekkende gevolgen hebben. De vier grote zorgverzekeraars zijn daarom in beroep gegaan tegen deze...

Read More
Nederland behoort tot landen met hoogste zorguitgaven
mei13

Nederland behoort tot landen met hoogste zorguitgaven

Hoe doet Nederland het ten opzichte van andere landen in de Europese Unie op het economisch, maatschappelijk en gezondheidsgebied? Hebben Nederlanders een hogere of lagere levensverwachting, hoe verhouden de zorgkosten zich, zijn er meer of minder auto’s, hoe staat het met de werkeloosheid? Of met het klimaat en afvalproductie? We denken het vaak te weten, maar kunnen dat niet onderbouwen. Het CBS heeft het onderzocht en de uitkomsten...

Read More
Masterclass Zorgeloze Netwerkzorg
apr30

Masterclass Zorgeloze Netwerkzorg

De zorg van de toekomst is Netwerkzorg. Netwerkzorg staat of valt met goede samenwerking. Niet alleen binnen je eigen organisatie, maar juist met andere organisaties in de regio. Het realiseren van zorgnetwerken is niet makkelijk door de versnipperde financiering, data en organisaties. Het is belangrijk de valkuilen en succesfactoren te overzien. Wat je nodig hebt is een masterclass zorgnetwerken. En die is er nu! Essenburg Training...

Read More
Hulpmiddelen zijn beschikbaar en van voldoende kwaliteit
apr25

Hulpmiddelen zijn beschikbaar en van voldoende kwaliteit

Hulpmiddelen, zoals bijvoorbeeld incontinentiemateriaal, een glucosemeter of een hoortoestel, zijn beschikbaar en zijn van voldoende kwaliteit. Echter: de grote hoeveelheid hulpmiddelen en de verschillende wetten waarbinnen deze kunnen worden verstrekt, zorgen voor onduidelijkheid. Dat kan er toe leiden dat mensen ‘verdwalen’ als ze een hulpmiddel nodig hebben. De meeste onduidelijkheden betreffen de vergoeding. Mensen kunnen niet...

Read More
Ziekenhuis als spin in zorgweb
apr09

Ziekenhuis als spin in zorgweb

Regionalisering van de zorg staat hoog in het vaandel. De 28 regionale SAZ-ziekenhuizen (waarbij SAZ staat voor: Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen) nemen hierin actief het voortouw. Vanuit het argument dat ze verankerd zijn in de regio. De nieuwe strategische koers van de SAZ-ziekenhuizen luidt: ‘van ziekenhuis naar gezondheids-organisatie’. Een ambitie die dus direct de eerstelijnszorg raakt.  De missie van de SAZ is samen werken...

Read More
Campagne moet taboe op angststoornissen doorbreken
apr04

Campagne moet taboe op angststoornissen doorbreken

Angststoornissen vormen de meest voorkomende psychische aandoening in ons land. Bijna 1 op de 5 volwassenen krijgt er ooit mee te maken in zijn leven. Toch schamen veel mensen zich voor hun angstklachten en durven er niet of nauwelijks over te praten. De campagne ‘Hey, Het is oké, maak het bespreekbaar’ is bedoeld het taboe te doorbreken.  Agorafobie, anxietas, anthropofobie en atychifobie zijn enkele veelvoorkomende...

Read More