Cadeaus van zorgaanbieders bij overstap naar restitutiepolis
dec08

Cadeaus van zorgaanbieders bij overstap naar restitutiepolis

Zorgaanbieders bieden patiënten cadeaus of geld als ze met een restitutiepolis bij hen komen voor zorg, ontdekte RTL Nieuws. Tot verbazing en ergernis van de politiek en zorgverzekeraars. Naar aanleiding van de berichtgeving bij RTL gaat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) onderzoeken of het aanbieden van cadeaus en geld  aan patiënten die overstappen naar een andere zorgverzekeraar geoorloofd is.  Verslavingszorgverlener SGGZ is niet...

Read More
De jeugd samengevat in grafieken en cijfers
dec05

De jeugd samengevat in grafieken en cijfers

Het gaat algemeen genomen goed met de jongeren in ons land. In 2018 was er sprake van een daling van het jeugdhulpgebruik. De jeugdwerkloosheid is verder afgenomen. Het aantal kinderen in bijstandsgezinnen is gedaald. Veel niet-westerse jongeren volgen een hoger niveau onderwijs dan het groep-8-schooladvies. En er zijn minder jeugdige verdachten  én slachtoffers van criminaliteit. Kortom, veruit de meeste maatschappelijke indicatoren...

Read More
Eerste ervaringen van integrale geboortezorg-organisaties
dec04

Eerste ervaringen van integrale geboortezorg-organisaties

De afgelopen jaren zijn er meerdere maatregelen genomen om de kwaliteit van de geboortezorg te verbeteren, evenals de samenwerking tussen de zorgverleners. Aanleiding waren de relatief hoge sterftecijfers rond geboortes in Nederland. Die zijn inmiddels al teruggebracht. Om de samenwerking tussen zorgaanbieders te verbeteren, kunnen alle onderdelen van de geboortezorg sinds 2017 worden gecontracteerd in één integraal...

Read More
Verbinding medisch en sociaal domein in de wijk
dec04

Verbinding medisch en sociaal domein in de wijk

Samenwerken in de wijk. Een onderwerp dat de laatste tijd veel aandacht krijgt en vooral: zeer veel tips hoe dat op de beste manier kan plaatsvinden. Talloze adviezen om te komen tot de optimale samenhang en verbinding. Recent is er een nieuwe brochure verschenen over dit thema. Wat is volgens de professionals zelf belangrijk in de samenwerking?  Vilans is vanwege haar programma Integraal Werken in de Wijk de opsteller van de...

Read More
SectorplanPlus: subsidie voor opleidingsactiviteiten
dec03

SectorplanPlus: subsidie voor opleidingsactiviteiten

Vandaag, maandag 3 december is de derde inschrijfronde gestart voor SectorplanPlus van VWS. Werkgevers in zorg en welzijn kunnen tot 21 december a.s. subsidie aanvragen voor opleidingsactiviteiten, gericht op instroom en scholing van nieuwe en bestaande medewerkers. De subsidie werkt op basis van een cofinanciering en kan voor zowel langere als kortere opleidingsactiviteiten worden aangevraagd. Het SectorplanPlus heeft tot doel om...

Read More
De omvang en gevolgen van riskant alcoholgebruik
nov30

De omvang en gevolgen van riskant alcoholgebruik

Hoewel de Nederlandse richtlijn van de Gezondheidsraad luidt: ‘Drink geen alcohol of in ieder geval niet meer dan één glas per dag’ is alcoholgebruik onder volwassenen algemeen geaccepteerd. Bij een beperkt deel van de alcoholgebruikers leidt het gebruik echter tot verstoring van het dagelijks functioneren. Landelijke inzet op alcoholpreventie is daarom zeker zinvol. Terugdringing van overmatig en zwaar alcoholgebruik...

Read More
Proeftuinen toonden lef maar beweging staat nog in kinderschoenen
nov28

Proeftuinen toonden lef maar beweging staat nog in kinderschoenen

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) beschrijft en analyseert de ontwikkelingen in negen regionale proeftuinen die werken aan een toekomstbestendig zorgsysteem in het lijvige rapport: ‘Regio’s in beweging: Naar een toekomstbestendig gezondheidszorgsysteem’. Belangrijke conclusies: Voor alle proeftuinen blijkt de opgave moeilijker dan vooraf gedacht. Samen leren en experimenteren staan centraal. Het instituut...

Read More
Financiele prikkels in de zorg leiden tot kostenbesparing
nov28

Financiele prikkels in de zorg leiden tot kostenbesparing

De hoge zorgkosten in ons land vormen een groot punt van zorg. Kunnen financiële prikkels de zorgkosten omlaag brengen? Arthur Hayen promoveert daar eind november 2018 op. Hij heeft in zijn onderzoek gekeken naar een nieuwe prikkel voor huisartsen, namelijk shared savings. En naar de bestaande prikkel voor alle verzekerden, namelijk het eigen risico. Beide systemen leiden tot besparingen. Dat blijkt uit het proefschrift van...

Read More
Flitspresentatoren gezocht over afstemming zorgwetten
nov27

Flitspresentatoren gezocht over afstemming zorgwetten

De Guus Schrijvers Academie zoekt ‘flitspresentator’ in tien minuten een aspect rond de toegankelijkheid van de langdurige zorg willen bespreken.

Read More
Film over palliatieve zorg: Ik blijf een poosje bij je zitten
nov26

Film over palliatieve zorg: Ik blijf een poosje bij je zitten

De film ‘Ik blijf een poosje bij je zitten’  gaat over palliatieve zorg, geboden vanuit een PaTz-groep. Het is een best practice van interdisciplinaire palliatieve en terminale zorg thuis. Dit zou ook op deze manier kunnen plaatsvinden in een verpleeghuis of in een hospice. Het verhaal is gebaseerd op een waargebeurde casus en volgt het laatste deel van het leven van een patiënt. De film is een aanvulling op de Goede...

Read More