Bureaucratie Wzd gaat ten koste van de patiënt

Bureaucratie Wzd gaat ten koste van de patiënt

Datum: 12 april 2021

Vandaag meldt de Nza dat de Wet zorg en dwang (Wzd) jaarlijks 111 miljoen euro aan extra kosten met zich meebrengt. “Dit nieuws is helaas weinig verrassend”, zegt Jacqueline de Groot, voorzitter van Verenso. “Bovendien maken de extra kosten voor de crisisdienstverlening, net als de ambulante toepassing van de Wzd, nog geen onderdeel uit van dit bedrag. Dat maakt het nog schokkender”, voegt Matijn Coret, voorzitter van de NVAVG, toe.

In het onderzoek van de NZa zien we dat er een forse toename van personele kosten is als gevolg van de invoering van de Wet zorg en dwang. De wet kent een veelvoud aan functionarissen zoals zorgverantwoordelijken, Wzd-functionarissen, zorgverleners, behandelaren, ter zake kundig artsen en externe deskundigen. Daarnaast is er sprake van een te ver doorgevoerde bureaucratie. Hierdoor is onvoldoende maatwerk mogelijk. Dit probleem wordt onder meer veroorzaakt door de verschillen tussen de Wet zorg en dwang en de Wet verplichte GGZ. “Verenso en de NVAVG pleiten daarom voor vereenvoudiging door beide wetten beter op elkaar af te stemmen”, zegt De Groot. Verder willen de artsenorganisaties in de langdurige zorg dat er kritisch gekeken wordt naar de momenten waarop het stappenplan zou moeten worden gebruikt.

Kostenoverschrijding loopt verder op
In eerdere stadia hebben Verenso en de NVAVG, evenals een aantal brancheorganisaties, al meerdere keren gewaarschuwd voor deze ‘administratieve draak’. Verenso en NVAVG stellen dat de kostenoverschrijding zelfs nog een voorzichtige berekening is. Een deel van de bekostiging is namelijk nog in voorbereiding en het effect daarvan is nog niet meegenomen. Dit geldt bijvoorbeeld voor de bekostiging die momenteel wordt uitgewerkt voor de IBS in het kader van de Wzd.

De patiënt weer voorop
De intentie van de wet is duidelijk en wordt nadrukkelijk ondersteund door Verenso en de NVAVG. Het is echter de uitvoering van het stappenplan die vereenvoudigd moet worden, met name als het gaat om onvrijwillige zorg. “De huidige wet leidt tot een enorme administratieve lastendruk waarbij het belang van de patiënt uit het oog wordt verloren. We moeten terug naar de intentie van de wet waarbij de patiënt weer voorop staat”, sluiten De Groot en Coret af.

Gerelateerde berichten

Author: Redactie

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *