Twee handreikingen V&VN over indiceren

Twee handreikingen V&VN over indiceren

Datum: 15 januari 2020

Meer dan ooit moeten verpleegkundigen en verzorgenden inzichtelijk maken welke zorg zij leveren, waarom zij dat doen en welk resultaat dat oplevert. Deze verantwoordelijkheid voor de indicatiestelling geeft in de praktijk regelmatig aanleiding tot pittige discussies. Daarom heeft V&VN heeft twee korte, overzichtelijke handreikingen ontwikkeld, een over het Normenkader en een over het Verpleegkundig proces. Wat betekenen de zes stappen van het verpleegkundig proces voor een wijkverpleegkundige? Wat zet zij daarover in de indicatie en wat in het zorgplan?

Hoe leg ik aan mijn cliënt, collega, manager of zorgverzekeraar uit hoe ik tot een indicatie kom? Hoe sta ik mijn professionele mannetje in discussies over geïndiceerde zorg? Hoe vertaal ik het Normenkader in mijn dagelijkse praktijk? Wat betekenen de zes stappen van het verpleegkundig proces voor mij als wijkverpleegkundige? Wat zet ik daarover in de indicatie en wat in het zorgplan? V&VN wil iedereen die in de wijkverpleging werkt hierbij ondersteunen.

Eigen professionaliteit
Rieke van de Wetering, lid van de vakgroep wijkverpleegkundigen van V&VN: “Goede zorg begint met de zorgbehoefte helder krijgen. De handreikingen moeten helpen om beter beslagen ten ijs te komen in discussies met managers, cliënten of zorgverzekeraars. En om elkaar onderling scherp te houden. Op basis van onze eigen professionaliteit. Het is mijn droom dat ze in elke teamkamer aan de muur komen te hangen. Elke norm of stap in ‘hapklare brokken’ uitgelegd: wat betekent het voor jou als wijkverpleegkundige en hoe maak je dit inzichtelijk?”

Normenkader mag concreter
Wijkverpleegkundigen die indiceren, doen dat op basis van het Normenkader. Dit is in 2014 ontwikkeld door V&VN. Begin vorig jaar heeft het bureau van V&VN samen met wijkverpleegkundigen en het Zorginstituut het begrippenkader samengesteld. Hierin zijn zes veel gebruikte begrippen uit het Normenkader verder uitgewerkt. Beide documenten – Normenkader en Begrippenkader – worden door sommige wijkverpleegkundigen echter als lang en abstract ervaren. Dat maakt de vertaalslag naar de praktijk soms lastig. Dit soort signalen waren voor V&VN de aanleiding voor de ontwikkeling van de handreikingen.

(Foto: Shutterstock)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *