Jos de Blok: Ontwikkel een standaard wijkverpleging

Jos de Blok: Ontwikkel een standaard wijkverpleging

Datum: 10 januari 2020

wijkverpleging_zorgenzIn een open brief aan minister Hugo de Jonge (VWS) draagt Jos de Blok van Buurtzorg Nederland een paar oplossingen aan voor de knelpunten in de wijkverpleging. Hij pleit daarin onder meer voor een duidelijke standaard in de wijkverpleging net zoals de huisartsen die hebben. Het kwaliteitskader wijkverpleging noemt De Blok een mooie start, maar alle zorgverleners in de wijkverpleging hebben richtlijnen nodig om de meest effectieve interventies toe te passen en van elkaar te leren. Hij stelt voor om de integratie van diverse onderdelen als preventie, zorg verlenen, indiceren, medisch-technisch handelen, casemanagement en wondzorg te stimuleren, zodat alle capaciteit wordt benut.

De Blok gaat in zijn brief eerst in op de reden waarom het volgens hem mis is gegaan in de wijkverpleging. ‘De kruisvereniging werd ingeruild voor regionale thuiszorgorganisaties, er kwamen producten en zorg werd productie, de indicatiestelling werd geïntroduceerd en al deze taken en rollen werden ondergebracht bij diverse zorgverleners.’ Dankzij perverse marktprikkels groeide het volume in de thuiszorg in tien jaar explosief. Door de fragmentatie werd het werk onaantrekkelijker. Het gevolg zien we in de praktijk: heel veel wijkverpleegkundigen met kleding en auto’s van verschillende aanbieders, met kleine contracten.

Pas juiste interventies toe: 20 tot 30 procent minder volume
De Blok denkt dat door het toepassen van de juiste interventies  20 tot 30 procent minder volume nodig is. En dit zal niet ten koste gaan van de kwaliteit en de tevredenheid van cliënten. Daarvoor is het nodig dat er een standaard komt die duidelijk aangeeft wat er van wijkverpleegkundigen mag worden verwacht. Niet meer zorgen voor, maar zorgen dat. En de zorgverleners zouden zich meer moeten richten op secundaire preventie: vanaf het eerste contact kijken hoe de situatie rondom een cliënt het best kan worden aangepakt en wat de meest passende oplossing is.
Een ander belangrijk thema volgens De Blok is het integreren van diverse activiteiten in dezelfde functie. Het is nu bijna onmogelijk een fulltime baan te krijgen. De integratie maakt de functie effectiever en leuker en  de uitkomsten worden gunstiger.

Herkenbare teams?
De Jonge gaf eerder aan herkenbare teams in de wijk te willen. De Blok reageert daarop met te zeggen dat het goed klinkt maar dat een cliënt niets heeft met een team, hij heeft een relatie met een zorgverlener. De Blok wil de veranderingen niet top-down doorvoeren maar vanuit vakmanschap, generalisme en cliëntenperspectief.
Als andere punten noemt De Blok: verschuif de aandacht van de indicatiestelling naar de interventies en uitkomsten. Voorkom dat organisatiebelangen leidend zijn. Eis van alle zorgaanbieders dat ze volgens professionele standaarden werken. Neem het advies van de NZa over het werken met een integraal tarief over. Corrigeer de weeffout in het systeem voor het deel Wet langdurige zorg dat mensen thuis ontvangen en breng dit deel onder bij de Zorgverzekeringswet. Stimuleer samenwerking in de regio’s die al plaatsvindt op basis van een gemeenschappelijke visie. En tot slot: ‘Vraag mij om advies als je niet helemaal kunt volgen wat ik hierboven heb geschreven’.

Skipr meldt dat Buurtzorg Nederland uit de brancheorganisatie Actiz is gestapt, omdat ze fundamenteel van mening verschillen over de toekomst van de wijkverpleging.

(Foto: Shutterstock)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *