Hulp bij afschaffen 5-minutenregistratie

Hulp bij afschaffen 5-minutenregistratie

Datum: 7 januari 2020

De 5-minutenregistratie blijft de gemoederen bezig houden. Nog een behoorlijk aantal wijkverpleegkundigen blijft last houden van deze reeds afgeschafte maatregel. Daarom gaan V&VN, Actiz, Zorgthuisnl, ZN, NZa en VWS zorgorganisaties beter ondersteunen bij het overstappen op de nieuwe registratiestandaard ‘zorgplan=planning=realisatie, tenzij’ (z=p=r,t). Ze hebben hierover afspraken gemaakt, schrijft minister Hugo de Jonge in een brief aan de Tweede Kamer. Zo komen er bijvoorbeeld extra regionale bijeenkomsten en delen de partijen goede praktijkvoorbeelden.

We zijn pas klaar als de wijkverpleegkundigen aangeven dat ze geen last meer hebben van de minutenregistratie’, aldus de minister.

Half uur per dag kwijt aan registratie
Werkgevers hebben beloofd om de 5-minutenregistratie per 1 januari 2020 te beëindigen. Onder andere door hun administratie regelarm in te richten. In de wijk moet tweederde van de wijkverpleegkundigen echter nog steeds per vijf minuten registreren wat zij doen. Vaak (56%) omdat de registratie gekoppeld is aan het uitbetalen van het salaris. Bijna de helft van hen is hier meer dan een half uur per dag aan kwijt. Dit komt bovenop alle andere registraties die ze bij moeten houden. Dat bleek uit een enquête van V&VN.
Lees hierover het artikel op ZorgenZ: ICT spelbreker bij verlagen registratielast

Alternatieve standaard
Zorgaanbieders kunnen overstappen van een minutenregistratie naar de registratiestandaard ‘zorgplan=planning=realisatie, tenzij’ (z=p=r,t). Bij deze registratiestandaard is het zorgplan en de daarvan afgeleide planning de basis en hoeft er alleen iets geregistreerd te worden als er grote afwijkingen zijn.
Er zijn al veel acties ondernomen om ervoor te zorgen dat aanbieders deze alternatieve standaard gaan gebruiken. Uit onderzoek blijkt dat inmiddels 65% van de organisaties de standaard gebruikt. Dat is een andere uitkomst dan de enquête van V&VN. ‘Dit kan onder andere worden verklaard door de verschillende manier waarop de vragen zijn gesteld aan de aanbieders en de wijkverpleegkundigen. Hoe dan ook, de V&VN-enquête laat nog niet zien dat het doel dat partijen voor ogen hebben, namelijk de vermindering van administratieve lasten voor wijkverpleegkundigen rondom de tijdsregistratie, al is gerealiseerd”, aldus De Jonge in zijn brief.

Leren en verbeteren
De bewindsman benadrukt in de brief dat omgaan met de alternatieve registratiestandaard een proces van leren en verbeteren is. ‘Daarbij kan de exacte invulling van de verandering per organisatie verschillen en zal iedere organisatie zijn eigen veranderproces moeten doorlopen. Het hangt er bijvoorbeeld van af hoe de bestaande bedrijfsvoering is ingericht, wat de organisatiestructuur is en welke functionaliteiten de ICT-systemen hebben’.

Maatregelen
De partijen hebben diverse afspraken gemaakt, zoals het delen van goede praktijkvoorbeelden, waarbij wordt nagegaan of wijkverpleegkundigen als gevolg van de veranderingen rondom registratie inderdaad minder administratieve lasten ervaren. V&VN, ActiZ, Zorgthuisnl delen ook concrete praktijkvoorbeelden waar het gebruik van de alternatieve registratiestandaard nog beter kan. ActiZ en Zorgthuisnl bieden deze aanbieders actief ondersteuning om de gewenste verandering in de praktijk teweeg te brengen.
V&VN stimuleert wijkverpleegkundigen om de knelpunten rondom tijdregistratie binnen hun organisatie aan te kaarten. En stimuleert wijkverpleegkundigen melding te maken indien de gewenste verandering in de organisatie uitblijft via de V&VN-helpdesk.
De uitkomsten van de NZa-monitor wijkverpleging worden gebruikt om vervolgacties te ondernemen (maart 2020).

(Foto: Shutterstock)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *