Subsidie voor kansrijke start kinderen met inzet van big data

Subsidie voor kansrijke start kinderen met inzet van big data

Datum: 28 augustus 2019

Kinderen in kwetsbare gezinnen hebben betere kansen op een goede start naarmate ze eerder de noodzakelijke hulp en ondersteuning krijgen. Maar hoe komen deze gezinnen zo vroeg mogelijk in beeld? En hoe kan big data-onderzoek daarbij helpen? Het programma ‘Kansrijke start voor kinderen met behulp van big data’ stelt € 2.64 miljoen beschikbaar om hier onderzoek naar te doen. Op 25 september is hierover een informatiebijeenkomst. 

De call komt van het NWA: de Nationale Wetenschapsagenda. De subsidie is bedoeld voor het verbinden van big data-onderzoek met de praktijk van preventie en ondersteuning in de geboortezorg en jeugdgezondheidszorg (jgz) aan (aanstaande) gezinnen en kinderen in de eerste 1000 dagen voor, tijdens en na geboorte. Big data-onderzoek zou vroege herkenning van kwetsbare gezinnen kunnen verbeteren.

Vooronderzoek
Het programma start met een vooronderzoek. Daarbij worden scenario’s uitgewerkt door potentiële indieners. Een ketenbrede aanpak en multidisciplinaire samenwerking met maatschappelijke partijen is belangrijk. Professionals uit de geboortezorg en de jgz, kennisinstellingen, onderzoekers en andere geïnteresseerde partijen kunnen zich aanmelden voor deelname aan dit vooronderzoek. Daarna worden de thema’s bepaald voor vervolgonderzoek. Dit onderzoek wordt dan uitgevoerd door brede consortia, bestaande uit de deelnemers aan het vooronderzoek, aangevuld met eventueel extra expertise.

Samenwerking
Aandacht voor kennisoverdracht, kennisbenutting en praktische toepassing van de resultaten is bij deze call van groot belang. Ook wezenlijk is samenwerking met bijvoorbeeld opleiders en professionals in de geboortezorg, de jeugdgezondheidszorg, het bedrijfsleven en organisaties gericht op big data.

Deadline 24 oktober 14.00 uur
De call is opengesteld voor het indienen van motivatiebrieven voor deelname aan het scenario-onderzoek fase I. Deadline voor het indienen van een motivatiebrief door geïnteresseerden vanuit kennisinstellingen, jeugdgezondheidszorg en/of geboortezorg en andere relevante partijen voor deze fase is 24 oktober 2019, 14.00 uur

Informatiebijeenkomst op 25 september
Voor meer informatie over dit thema en de call for proposals zijn geïnteresseerden uitgenodigd voor de informatiebijeenkomst op 25 september 2019.
U kunt zich hiervoor aanmelden via bigdata-kansrijkestart@zonmw.nl.
Lees ook alle informatie en voorwaarden in de zeer uitgebreide calls for proposal van de NWA.

 

(Foto: Shutterstock)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *