Campagne gestart over levenseinde en palliatieve zorg

Campagne gestart over levenseinde en palliatieve zorg

Datum: 21 juni 2019

De dood is een normaal, volwaardig onderdeel van het leven en daar zouden we met elkaar gewoon over moeten kunnen praten. Dat lijkt eenvoudiger gezegd dan het is. Het huidige kabinet is een campagne voor het grote publiek gestart om hen te helpen het lastige gesprek over iemands levenseinde te voeren met artsen, naasten en vrienden, en om meer bekendheid te geven aan palliatieve zorg. Een bijzondere campagne die niet alleen praktische informatie biedt over bijvoorbeeld palliatieve sedatie, een wilsbeschikking, stoppen met eten en drinken, euthanasie, maar ook over zorg tijdens het levenseinde.

 Met het concept ‘Ik heb te horen gekregen dat ik doodga. Maar tot die tijd leef ik’, benadrukt de campagne dat als iemand uitbehandeld is, het leven en de zorg niet stopt. Palliatieve zorg helpt om de beleving van deze periode zo positief mogelijk te maken en ondersteunt mensen om nog te doen wat ze belangrijk vinden. Maar het is voor mensen nog onvoldoende duidelijk wat palliatieve zorg is en wat de mogelijkheden zijn. Daar wil de campagne verandering in brengen. Echte mensen die zich in de laatste levensfase bevinden, vertellen hun verhaal. (Video)portretten schijnen een licht op de keuzes waar men mee te maken krijgt als het einde van het leven dichterbij komt. De campagne zet aan tot het tijdig nadenken en spreken over wat men wel en niet wil, zodat naasten en hulpverleners daarnaar kunnen handelen.

Informatie gebundeld
Om informatie over palliatieve zorg gebundeld aan te bieden is er een website gerealiseerd waarop veel informatie te vinden is voor mensen die zich in hun laatste levensfase bevinden. Tot op heden was de informatie over palliatieve zorg versnipperd en daardoor niet goed vindbaar. Ook is voor patiënten nog vaak onduidelijk welke ondersteuning en zorg er verkregen kan worden en wie waarvoor verantwoordelijk is.

Eerder over nadenken
De campagne beoogt meer dan alleen medische informatie geven over wat er allemaal mogelijk is in de laatste levensfase. Het gaat om de veel bredere vraag: wat wil de persoon verder in de laatste periode en hoe kan het gesprek daarover met familie en vrienden op gang komen? “Zodat u deze periode zo goed mogelijk beleeft en nog kunt doen wat u belangrijk vindt”, aldus de campagne van het kabinet. Het streven is dat mensen daar samen over praten en daar veel eerder over gaan nadenken.

Aandacht voor beter gesprek
In Trouw benadrukt minister De Jonge dat dat de campagne niet is bedoeld om mensen op alternatieven voor euthanasie te wijzen, of de vraag naar actieve levensbeëindiging weg te nemen. “Zo zetten wij dat niet in. Voorlichting over euthanasie en voorlichting over zorg voor mensen die zijn uitbehandeld, bestaan náást elkaar. Het nieuwe is dat we nu ook aandacht vragen voor een beter gesprek over de hele laatste levensfase.”

(Foto: Shutterstock)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *