Maak zelfgekozen levenseinde bespreekbaar

Maak zelfgekozen levenseinde bespreekbaar

Datum: 21 november 2019

Huisartsen worden opgeroepen met hun patiënten duidelijk de wensen rondom het levenseinde bespreekbaar te maken. Dat is de strekking van een motie van VVD en D66 die de Tweede Kamer onlangs heeft aangenomen. De Tweede Kamer verwacht nog voor de zomer een actieplan van minister De Jonge van VWS, waardoor dergelijke gesprekken tussen huisartsen en patiënten worden gestimuleerd. 

In de motie staat dat euthanasie geen recht is van mensen. Ze kunnen euthanasie niet afdwingen van hun huisarts.  Echter: gesprekken aangaande wensen rondom het levenseinde worden nog regelmatig te laat gevoerd. Daardoor kunnen de wens van de patiënt of de zorgvuldigheid van het euthanasieverzoek in het geding komen.

Lage drempel
Het voeren van het gesprek rondom het levenseinde is voor veel mensen van groot belang, maar wordt tegelijk vaak als lastig en ingewikkeld ervaren. Daarom is het des te belangrijker dat de drempel om het gesprek te voeren zo laag mogelijk te maken, zodat patiënt en huisarts vroegtijdig en zo vaak als nodig met elkaar kunnen spreken over wensen rondom het levenseinde, aldus de opstellers van deze motie, die dus bijval heeft gekregen van de meerderheid van de Tweede Kamerleden.

Lees ook dit artikel over een project van ZonMw, waarin zorgverleners geleerd wordt te praten over zingeving met patiënten in de palliatieve fase en hun naasten: Leren praten over levensvragen

(Foto: Shutterstock)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *