Euthanasie zonder van bovenaf opgelegde voorwaarden

Euthanasie zonder van bovenaf opgelegde voorwaarden

Datum: 20 november 2014

gerda_van_beek_zorgenzBLOG GERDA VAN BEEK – Onlangs verscheen de kennissynthese ‘Ouderen en het zelfgekozen levenseinde’. De conclusie is daarin voorzichtig geformuleerd: De omvang van de groep mensen met een wens tot levensbeëindiging zonder dat zij een medische aandoening hebben, zal de komende jaren eerder toe- dan afnemen.

Een uitkomst die zeker voor de hand ligt. Over een half jaar vieren we dat Nederland 70 jaar bevrijd is. Kortom: de babyboomers raken op leeftijd. De generatie die zich verzette tegen het juk van het gezag. Veelal tot ontzetting van hun ouders. Zij zijn de grondleggers van de jeugdcultuur met afwijkende muziek, kleding en haardracht. De generatie die luidruchtig voor zichzelf opkwam en niets meer als vanzelfsprekend aannam. We kennen de beelden: de Damslapers, de protesten tegen de Vietnamoorlog, Aktie tomaat, de flowerpower-bijeenkomsten, noem maar op. Dit zijn niet de mensen die dociel toestaan dat de arts bepaalt wanneer er sprake is van ‘ondragelijk lijden’. Ze zijn altijd de discussie aangegaan, opgekomen voor zeggenschap en zullen dat zeker aan het eind van hun leven ook doen.

Natuurlijk: 70 is het nieuwe 60. Een cliché met een sterke kern van waarheid. Want zoals de zestigers tot 15 jaar geleden gemiddeld nog 10 jaar leven in goede gezondheid konden verwachten, kunnen nu de zeventigers daarvan uitgaan. Kortom: de dood loert nog niet om het hoekje, dus hoef je er nog niet echt over na te denken. Maar het schrikbeeld van volstrekte afhankelijkheid in een verpleeghuis staat hen niet aan. Alles liever dan dat. Dus zal deze generatie op een zeker moment gaan eisen dat een zelfgekozen einde mogelijk moet zijn. Euthanasie zonder van bovenaf opgelegde voorwaarden.

Dat gaat, net als in het verleden, vast niet zonder slag of stoot. Maar de samenleving zal hen daarin steunen. Want net als altijd, banen zij het pad voor de generaties die na hen komen.

Gerda van Beek

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *