Brabantse huisartsen koploper bij hartzorg

Brabantse huisartsen koploper bij hartzorg

Datum: 27 september 2018

Zuidoost-Brabant is de enige regio in Nederland waar de zorg voor patiënten met falende aorta-hartkleppen bij alle huisartsen én de vier ziekenhuizen volgens vaste procedures verloopt. De betrokken zorgverleners uit eerste en tweede lijn hebben hiervoor het zorgpad ‘kleplijden’ ontwikkeld. Dat is niet alleen beter voor de patiënt, maar ook goedkoper.

Deze transmurale zorgstandaard is onlangs gepresenteerd tijdens een symposium van het Nederlands Hart Netwerk, een samenwerkingsverband tussen zorgprofessionals in de eerste, tweede en derde lijn met als doel het bevorderen van de kwaliteit van zorg voor patiënten met een hartaandoening in Zuidoost Brabant.

Ouderdomsziekte gaat vaker voorkomen
Kleplijden is een ouderdomsziekte die bij meer dan 5 procent van de mensen boven de 75 jaar wordt gediagnosticeerd. Het is een progressieve aandoening met een langdurige follow-up, waarbij het jaarlijks sterfterisico kan oplopen tot 30 procent bij patiënten met een ernstige vorm van de aandoening.
Vernauwingen in de aortaklep zullen in de toekomst vaker voorkomen omdat het een verouderingskwaal is. Nu zijn er in Nederland 120.000 mensen die daarmee kampen, vrijwel allemaal zestigplussers. Dat zijn er over tien jaar 200.000.
Het is daarmee het meest voorkomende probleem dat bij hartkleppen optreedt. De klep gaat langzaam minder goed functioneren door verkalking en een slechtere opening. De patiënt merkt daar de eerste tientallen jaren niets van. Pas als bij inspanning pijn op de borst ontstaat of de patiënt kortademig wordt, komt de huisarts in beeld.

Voorkomen van over- en onderbehandeling
De zorgstandaard maakt precies duidelijk wat er wordt verwacht van artsen en andere zorgverleners in de eerste, tweede en derde lijn. Pascale Voermans, voorzitter van de raad van bestuur van Zorggroep SGE, is blij met de zorgstandaard: “Die voorkomt dat we vanuit de eerste lijn patiënten doorsturen naar het ziekenhuis terwijl dat wellicht niet nodig is. Niet alle patiënten hoeven te worden doorverwezen. Door de standaard spreken we nu allemaal dezelfde taal en dat voorkomt over- en onderbehandeling.”
De zorgstandaard zal niet alleen de communicatie tussen de verschillende lijnen verbeteren, maar ook dubbeldiagnostiek voorkomen. Ook zal het niet meer gebeuren dat patiënten twee maal dezelfde onderzoeken moeten ondergaan.

Huisarts doet nacontrole na ontslag
Als de cardioloog denkt dat een ingreep nodig is, bijvoorbeeld een klep vervangen, komt het hartcentrum van het Catharina Ziekenhuis Eindhoven in beeld. Dat doet alle hartoperaties in de regio. De patiënt komt naar het Catharina voor aanvullende onderzoeken en gesprekken. Na de ingreep wordt hetzelfde pad bewandeld, maar dan de andere kant op. De patiënt gaat terug naar het ziekenhuis van waaruit is verwezen. Na ontslag neemt de huisarts de nacontrole en begeleiding deels over, samen met de cardioloog.

NHN loopt voorop
Luc Theunissen, cardioloog en voorzitter van het Nederlands Hart Netwerk, benadrukt dat het NHN voorop loopt als het gaat om transmurale zorgstandaarden: “We hadden al gecertificeerde zorgstandaarden voor atriumfibrilleren, hartfalen en coronairlijden. Voor kleplijden was er nog niets. Wij komen er als eerste mee en hopen dat deze door heel Nederland gebruikt gaat worden.”

(Bron: Qruxx)

(Foto: Shutterstock)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *