Nederlands Hart Netwerk: bypass tussen eerste, tweede en derde lijn

Nederlands Hart Netwerk: bypass tussen eerste, tweede en derde lijn

Datum: 15 oktober 2019

Samenwerking in de regio staat hoog in het vaandel van de gezondheidszorg. De enige manier om te komen tot de juiste zorg op de juiste plek. Met de zo benodigde substitutie van zorg, waar dat mogelijk is. Het Nederlands Hart Netwerk in Zuidoost-Brabant is een prachtig voorbeeld van regionale samenwerking tussen de eerste, tweede en derde lijn voor hartpatiënten in de regio. Zo’n 50 cardiologen van 4 ziekenhuizen en ruim 450 huisartsen en poh’s van 4 zorggroepen zijn verenigd in het Nederlands Hart Netwerk. 

Het Nederlands Hart Netwerk (NHN) wil bijdragen aan de best mogelijke uitkomsten voor hartpatiënten tegen de laagst mogelijke kosten in de volledige zorgketen. Deze missie is geen mooie zin, maar het wordt ook gerealiseerd. Er is reeds aangetoond dat hun methodiek leidt tot betere uitkomsten en lagere kosten, met betere patiëntwaardes voor mensen met een hartaandoening.

VBHC-methodiek
Het succes van dit netwerk? Dat zijn een groot aantal zaken. Allereerst dat er niet gekeken naar de schotten in het huidige zorgsysteem, maar er is een continuüm van zorg gecreëerd voor patiënten met een hartaandoening. Daarbij zijn de uitkomsten voor de patiënt leidend . Om zowel de uitkomsten van de patiënt te verbeteren als de kosten van de gezondheidszorg te reduceren, hanteert het NHN Value Based Healthcare (VBHC) als primaire methodiek.

Netwerken en projecten
In het NHN zijn er aparte netwerken rondom vier ziektebeelden: atriumfibrilleren, hartfalen, kleplijden en coronairlijden. Daarnaast zijn er een aantal projecten op het gebied van hartzorg. Zoals het MyDiagnostick project. MyDiagnostick is een medisch hulpmiddel om in de eerste lijn atriumfibrilleren te onderscheiden van het normale hartritme. Door patiënten in de eerste lijn te screenen op eventuele ritmestoornissen, krijgen ze vroegtijdig de juiste therapie.

Continu leren van elkaar
In het netwerk werken alle professionals met de ontwikkelde transmurale zorgstandaarden. Met als resultaat dat een hartpatiënt in de hele regio Zuidoost Brabant voor dezelfde klachten dezelfde zorg ontvangt. Een belangrijke kernwaarde van het Nederlands Hart Netwerk is het ‘continu leren van elkaar’. Optimale kwaliteit van zorg staat voorop. Het auditteam van het netwerk toetst of de transmurale zorgstandaarden op juiste manier worden uitgevoerd. Op basis van de uitkomsten wordt een verbeterplan opgesteld, getoetst en uitgevoerd.

Dataverzameling
Vanwege de omvang van het netwerk beschikt  het NHN beschikt over grote dataset aan patiëntgegevens. De inzet is om de data van zowel de eerste, tweede als derde lijn samen te brengen. Dat biedt veel inzicht in de resultaten.

Belangrijkste succesfactor
De belangrijkste succesfactor is overigens de samenwerking zelf. De korte lijnen tussen de lijnen, elkaar kennen, het slechten van de schotten, kennis van elkaars kunde, vertrouwen krijgen in elkaars expertise, de scholing over en weer en vooral: met elkaar de schouders zetten om te komen tot optimale hartzorg voor de patiënt in de regio.
Zie ook de site van het Nederlands Hart Netwerk.

Nederlands Hart Netwerk bestaat uit de zorggroepen PoZoB, DOH, SGE en ELAN (eerste lijn), het St. Anna Ziekenhuis, Catharina Ziekenhuis, Máxima Medisch Centrum en Elkerliek ziekenhuis (tweede lijn en derde lijn, wat het Catharina Ziekenhuis heeft een aantal derdelijnsfuncties , waaronder dotterbehandelingen).

 

 

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *