Stadspoli: de huisarts-plus-zorg

Stadspoli: de huisarts-plus-zorg

Datum: 25 september 2014

stadspoli_maastricht_zorgenzPROEFTUIN BLAUWE ZORG IN MAASTRICHT – Blauwe zorg investeert in anderhalvelijns zorg. Het is een initiatief van huisartsen dat heeft geleid tot de opzet van de Stadspoli in Maastricht. Beter gezegd: twee Stadspoli’s, eentje in Maastricht Oost en eentje in Maastricht West. Bij de patiënt in de buurt, om onnodige verwijzing naar de tweede lijn te voorkomen.

Blauwe Zorg in Maastricht en het Zuidelijke Heuvelland is inmiddels een begrip. De naam is geïnspireerd door de term ‘groene stroom’. Blauwe Zorg staat voor duurzaamheid in de zorg. De zorggroep ZIO, zorgverzekeraar VGZ, Huis voor de Zorg en het Maastricht UMC spannen zich daartoe gezamenlijk in. Deze week zijn in een bijeenkomst de resultaten van anderhalf jaar proeftuin Blauwe Zorg gepresenteerd. Eerder berichtte Zorgenz over het Farmacie-project, nu krijgen de Stadspoli’s de aandacht.

Overbodige verwijzing
De achterliggende gedachte bij de Stadspoli is dat zo’n 30% van de patiënten die worden verwezen naar het ziekenhuis, daar eigenlijk niet thuis hoort. Om overbodige verwijzingen te voorkomen, is het zinvol als een specialist op verzoek van de huisarts eenmalig naar de patiënt kijkt. Maar dan buiten de ziekenhuissetting, dicht bij de patiënt in de buurt, dat is de gedachte. Als pilot hielden specialisten in zes huisartsenpraktijken consultatie. Zes andere huisartsenpraktijken konden patiënten hiernaar verwijzen. Uit deze pilot kwam naar voren dat in huisartsenpraktijken met de specialist ‘in huis’ iets te veel werd doorverwezen. Anderzijds was er bij de praktijken zonder specialist schroom om patiënten door te verwijzen naar een andere huisartsenpraktijk. Terwijl tegelijk de expertise vanuit de tweede lijn zeer op prijs werd gesteld.

Geen eigen risico
Gezien deze ervaringen is besloten voor de opzet van de Stadspoli. Een ‘neutraal’ gebouw, waar specialisten op verzoek van de huisarts de patiënt zien en de huisarts een advies geven over het zorgtraject. Hoewel in een aantal gevallen de patiënt alsnog naar het ziekenhuis moet, voorkomt deze werkwijze veel onnodige verwijzingen. Daarbij is het patiëntvriendelijker, omdat de Stadspoli laagdrempelig is, kleinschalig en minder belastend voor de patiënt, met een goede kwaliteit van zorg. Tegelijk zijn de kosten veel lager. Omdat consultatie op de Stadspoli gezien wordt als ‘huisartsenzorg, valt het niet onder het eigen risico.

Huisarts-plus-zorg
Let op: deze anderhalvelijns zorg is dus geen verplaatste ziekenhuiszorg. Het is een aanvullend consult door de specialist die eenmalig plaatsvindt. De term ‘huisarts-plus-zorg’ is hier beter op zijn plaats. Het vult als het ware het grote gat tussen de goedkope huisartsenzorg en de dure infrastructuur van het ziekenhuis. In de presentatie kwam nadrukkelijk naar voren dat de scheiding niet ligt tussen hoog- of laagcomplexe zorg, maar: is er wel of niet de infrastructuur van een ziekenhuis nodig? De huisartsen zijn zeer tevreden over deze organisatievorm. “De patient kan binnen een week terecht op de Stadspoli, zodat ik ook snel weer verder kan met mijn behandeling, met een goed advies van de specialist,” merkte een huisarts tijdens het symposium over anderhalf jaar proeftuin Maastricht op.

Gerda van Beek

Meer informatie over de Stadspoli Maastricht is hier te vinden.

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *