Nu ook pilot Jeugdzorg bij Twentse huisartsen

Nu ook pilot Jeugdzorg bij Twentse huisartsen

Datum: 4 januari 2016

jeugdzorg_zorgenzNet als bij de huisartsen in Leeuwarden (zie Zorgenz op 22 december jl.), gaat in de gemeente Hof van Twente een pilot met jeugdzorg via de huisartsenpraktijken van start. In deze pilot krijgt de Praktijkondersteuner GGZ extra tijd om gesprekken te voeren met jongeren en/of hun ouders die problemen ondervinden.

Gemeente en huisartsenpraktijken in Delden, Diepenheim en Hengevelde starten de pilot Jeugdzorg op 1 januari 2016. Een jaar lang kan POH afstemming zoeken met partijen die hulp en ondersteuning kunnen bieden. Doel hiervan is versteviging van de positie van de jeugdhulpverlening en intensievere samenwerking met de huisartsenpraktijken.

Zorg op de juiste plek
Met de pilot in het kader van de jeugdhulpverlening moet worden ervaren of de jeugdigen sneller op de juiste plek terecht kunnen door middel van vraagverheldering door POH. Het moet ook duidelijk worden of onnodige doorverwijzing en medicalisering kunnen worden voorkomen. Na de pilot Jeugdzorg zal moeten zijn gebleken dat de inzet van de POH voor jeugd kan leiden tot kostenbesparing en een betere kostenbeheersing van de inzet van de middelen voor jeugdzorg, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van de hulpverlening. Of dat de kwaliteit van de hulpverlening verbeterd wordt, dan wel positiever ervaren wordt door de klant, omdat de zorg dichter bij de deur wordt georganiseerd.

Intensievere samenwerking
Samenwerking met de POH’s biedt volgens de gemeente Hof van Twente naast een intensievere samenwerking met huisartsenpraktijken, de mogelijkheid om de positie van de Jeugdgezondheidszorg te verstevigen. Zorgverzekeraar Menzis betaalt mee aan de pilot Jeugdzorg. Afhankelijk van de uitkomsten van deze pilot wordt bekeken of deze manier van samenwerking structureel kan worden gemaakt en eventueel uitgerold kan worden over de hele gemeente Hof van Twente. Dit laatste hangt ook af van verdere landelijke ontwikkelingen en eventuele wetswijzigingen. Als bij wet wordt geregeld dat de jeugd-GGZ naar de gemeente gaat, ontstaat er een andere situatie, zo besluit het persbericht uit Twente.

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *