Ambassadeurs-wijkverpleegkundigen zijn succesvolle rolmodellen

Ambassadeurs-wijkverpleegkundigen zijn succesvolle rolmodellen

Datum: 15 augustus 2018

De ambassadeurs wijkverpleegkundigen zijn rolmodellen voor de beroepsgroep, zorgen voor een positief imago voor de wijkverpleging, zijn succesvol in het werven van nieuwe collega’s en geven gastcolleges bij de opleiding verpleegkunde op hogescholen. Driekwart van de ambassadeurs geeft aan dat hun rol is veranderd door het traject. Ze treden coachend op naar hun collega’s en teams en leggen de verbinding tussen praktijk en beleid. Ze vervullen een sleutelfunctie op verschillende niveaus.

Het evaluatierapport ‘Opbrengsten vijf jaar ambassadeurs voor de wijkverpleegkundigen‘ is deze week aangeboden aan minister de Jonge. De uitkomsten uit het rapport zijn beknopt weergegeven in een overzichtelijke infographic.

Groei in leiderschap
Ambassadeurs wijkverpleegkundigen hebben deelgenomen aan een leertraject van negen maanden, gefinancierd door ZonMw en opgezet door de beroepsvereniging V&VN en bureau Lambregts. Met bijzonder positief resultaat, zo blijkt uit de evaluatie. Diverse elementen dragen bij aan het succes van het traject, zoals de selectieprocedure, de inhoudelijke onderdelen die goed op elkaar zijn afgestemd en de individuele coaching. En niet te vergeten, de inzet en motivatie van de wijkverpleegkundigen zelf. Ze hebben een groei laten zien in leiderschap.

Fronttroepen
De wijkverpleging is na de hervormingen dichtbij de huisartsenzorg gepositioneerd. Wijkverpleegkundigen stellen een zorgindicatie op. Voormalig staatssecretaris Van Rijn zegt in het rapport: “Je zou kunnen zeggen dat de wijkverpleegkundigen de fronttroepen waren van de transitie, van het mensen in staat stellen om langer thuis te wonen. Er waren ambassadeurs nodig hadden die richting en zicht konden bieden op wat er nu verwacht werd en wat de gevolgen voor het vak waren.”

Uitdagingen
Het rapport bevat een aantal aanbevelingen voor de toekomst, waarvoor verder onderzoek nodig is. Allereerst moet de waarde en de impact van de wijkverpleegkundige zichtbaar worden en gekwantificeerd. Daarnaast is de rol- en positionering van de wijkverpleegkundigen flink veranderd. Was is, gezien de praktijk, noodzakelijk als aanvulling op het huidige expertisegebied? Ook wordt de vraag gesteld of wijkverpleegkundigen niet allemaal ambassadeurs zouden moeten zijn en hoe dat tot stand kan komen. Tot slot wordt voorgesteld te kijken hoe de ideale verdeling tussen wijkwerk en ambassadeurswerk eruit zou moeten zien. Wat is nodig om leiderschap bij verpleegkundigen verder te ontwikkelen?

Met als slot: een belangrijke uitdaging  is het zoeken naar een optimale rolverdeling tussen wijkwerk en ambassadeurswerk. Want niet iedere wijkverpleegkundige kan dicht bij het primaire proces blijven. En hoe kan het beste een lerende werkomgeving worden gecreëerd waar verpleegkundigen zich blijvend kunnen ontwikkelen en doorgroeien.

Hogeschool Utrecht
De resultaten van de wetenschappelijke evaluatie van het ambassadeurstraject voor de wijkverpleegkundigen is uitgevoerd door het lectoraat Chronisch Zieken van Hogeschool Utrecht. Na de zomer start groep zes met het ambassadeurstraject.

 

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *