Wijkverpleegkundigen zoeken rol in de buurt

Wijkverpleegkundigen zoeken rol in de buurt

Datum: 28 november 2016

wijkverpleging_waargeen_zorgenzDe wijkverpleegkundigen zijn terug. De afgelopen maanden struikelden we dan ook over plannen met de wijkverpleging. Een reeks van instanties kwam met een rits aan ideeën en voorstellen voor opleidingen, profielen, standaarden, richtlijnen en cliëntkenmerken. Daarin zijn ook tegenstellingen zichtbaar. Wel of geen cliëntkenmerken, wel of geen zelfstandigheid, wel of geen aparte afstudeerrichting?

Het roept de vraag op waar we in Nederland staan met de wijkverpleging en waar het heen gaat. Voor alle duidelijkheid: dan gaat het hier niet over de wijkverpleging waarmee tegenwoordig ook wel de thuiszorg wordt aangeduid: tot in de Tweede Kamer dreigt die verwarring. Het gaat om de functie van de HBO-geschoolde wijkverpleegkundige die enerzijds persoonsgericht zorg verleent en indiceert, terwijl anderzijds het beroep bestaat uit wijkgebonden taken op het snijvlak van zorg en welzijn.

Laten we de koppen op Zorgenz eens kort nagaan om een beeld te krijgen van wat er speelt. ‘Het tekort groeit’, ‘Overheid wil tekort terugdringen’, ‘Snellere professionalisering nodig’, ‘Cliëntkenmerken moeten voor transparantie zorgen’, ‘Meer onafhankelijke wijkverpleegkundigen’, ‘Leren via de community’, ‘Zelfstandige beroepsgroep’, ‘Geen versnippering’, ‘WijkOPSE voor diagnose’, ‘Met technologie bakens verzetten’, ‘Imagoverbetering gewenst’, ‘Stages in de wijk’, ‘Ontwikkel leernetwerken’, ‘Meer aandacht voor teamleren’. Het is een grote variëteit aan bloemen waarvan nodig een mooi boeket gebonden moet worden.

Op 20 september jl. gaf José van Dorst, voorzitter van de vakgroep Wijkverpleegkundigen en de beroepsorganisatie V&VN en bestuurder bij de Stichting Bevordering Wijkverpleegkunde, in een uitgebreid interview met Corina de Feijter een overzicht van de stand van zaken. Daarin gaf ze duidelijk aan dat meer autonomie, een snelle professionalisering en een andere structuur waarin wijkverpleegkundigen hun vak in de volle breedte kunnen uitoefenen, nodig zijn. Voor de invulling van regionale organisatie schetste ze de samenwerking met de ROS’en. Hierop volgden zeven interviews met wijkverpleegkundigen en ROS-adviseurs over initiatieven tot uitwisseling, samenwerken, profilering en intervisie via regionale of lokale platforms of samenwerkingverbanden met andere partijen in de eerste lijn Dit krijgt stap voor stap zijn vorm op meerdere plaatsen in het land. Deze serie, die mogelijk werd gemaakt door Zichtbare schakel van ZonMw, biedt een mooi inkijkje in een vaak net ontluikende praktijk (zie Zorgenz op de Homepage onder Teamopbouw in de wijk).

Met deze serie interviews is voor de wijkverpleging de vraag ‘waarheen’ nog niet beantwoord. Hoe zal het beroep van wijkverpleegkundige zich verder ontwikkelen? Zijn de wijkverpleegkundigen over circa tien jaar zelfstandige ondernemers met een eigen praktijk? Zorgenz wil een podium bieden om hierover het debat te voeren.

Met het door José van Dorst gegeven interview als startpunt, hebben we de vragen voorgelegd aan een aantal deskundigen, adviseurs, beleidsmakers en bestuurders in de wijkverpleging. Zij geven hun reactie aan Corina de Feijter en komen de volgende dagen met hun visie op verleden, heden en toekomst van de wijkverpleging aan het woord op Zorgenz. Met een reactie per dag houden we het overzichtelijk en geven lezers de ruimte om te reageren. Dat kan direct onder het bericht op Zorgenz. Maar het is eveneens mogelijk een reactie te sturen naar het mailadres info@zorgenz.nl. Een mondelinge reactie kan ook. Stuur dan een mail of pak de telefoon (06 53 726097) om deze reactie aan te melden.

Tot nu toe in deze serie:
Margriet van Iersel HBO-V Hogeschool van Amsterdam
Ineke Voordouw, Zichtbare schakel/ZonMw
Yingzi Zhan/Marja van Leeuwen van Plicare
Franca van Rosmalen van Robuust en ROS-netwerk

Kees Kommer

(Foto: Christian Müller/Shutterstock)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *