De agenda van ZN en VNG

De agenda van ZN en VNG

Datum: 20 april 2016

vng_zn_agenda_zorgenzEen opvallende verbintenis: Zorgverzekeraars Nederland en de Vereniging Nederlandse Gemeenten gaan samenwerken in zorg en ondersteuning voor mensen in de wijk. In een ‘samenwerkingsagenda’ richten ZN en VNG zich op zorg op maat in de wijk, een goede GGZ-keten en meer mogelijkheden voor preventie.

De organisaties kijken daarbij naar zowel landelijke als regionale samenwerking. Dat staat in een gezamenlijke brief die ZN en VNG op 20 april aan de minister en staatssecretaris van VWS hebben gestuurd.

Goede afstemming en samenwerking
Zorgverzekeraars en gemeenten zijn respectievelijk verantwoordelijk voor de zorgverzekering en de maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp. In de praktijk zijn deze niet altijd te scheiden. De hulpvraag van een burger kan bijvoorbeeld alleen opgelost worden als de gemeente en de zorgverzekeraar gezamenlijk op zoek gaan naar een passend antwoord. Dat betekent dat de burger baat heeft bij een goede afstemming en samenwerking tussen alle betrokken professionals, zoals de huisarts, de wijkverpleegkundige en de welzijnsmedewerker van de gemeente.

Regionale verbanden
Op diverse plekken in het land zijn er goede voorbeelden van samenwerking tussen zorgverzekeraars en gemeenten. Tegelijk onderkennen ZN en VNG ook dat niet in alle afzonderlijke gemeenten een intensieve samenwerking tot stand kan komen. Het is namelijk niet haalbaar om negen zorgverzekeraars en 390 gemeenten allemaal aparte, individuele samenwerkingsafspraken te laten maken. Veel gemeenten maken daarom vanuit regionale samenwerkingsverbanden afspraken met zorgverzekeraars. De ZN en VNG juichen het ontstaan van regionale samenwerking toe en willen daarom in een gezamenlijke agenda op drie belangrijke onderwerpen deze samenwerkingsverbanden ondersteunen.
– Zorg in de wijk: ZN en VNG ondersteunen de samenwerking tussen zorgverzekeraars, zorgaanbieders en gemeenten om de brede en integrale verbinding van het medische en het sociale domein in de wijk regionaal/lokaal in te vullen.
– GGZ-keten: ZN en VNG ondersteunen de GGZ-keten om een overgang tussen de stelsels soepel te laten verlopen zodat er sprake is van continuïteit in de zorg/ondersteuning.
– Preventie: ZN en VNG onderzoeken hoe de afzonderlijke preventieprogramma’s van zorgverzekeraars en gemeenten organisatorisch en/of financieel meer in samenhang kunnen worden gebracht.

De samenwerkingsagenda van ZN en VNG wordt in de loop van 2016 verder ontwikkeld.

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *