Samenwerking in wijkverpleging

Samenwerking in wijkverpleging

Datum: 25 juni 2014

focuslijst_wijkverpleging_zorgenzFOCUSLIJS VAN VNG, VWS EN ZN – De nieuwe Wmo-taken en de nieuwe Zvw-prestatie verpleging hebben veel raakvlakken. Gemeenten en zorgverzekeraars moeten hierover afspraken maken, vooral over de inzet van de wijkverpleegkundige. Een hulpmiddel voor de samenwerking is de ‘Focuslijst verbinding wijkverpleging en sociaal domein’.

De Focuslijst is een gezamenlijk product van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het ministerie van VWS en Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Hij is gericht op het transitiejaar 2015. Dan verandert de rol van de wijkverpleegkundige. De indicatiestelling door het CIZ vervalt, de wijkverpleegkundige bepaalt welke zorg iemand nodig heeft. Een wijkverpleegkundige heeft coördinerende en signalerende activiteiten die niet aan één specifieke patiënt te koppelen zijn.

Vooral de coördinerende en signalerende activiteiten van de wijkverpleegkundige kunnen een impuls geven aan de verbinding tussen het medische en sociale domein. De afspraken tussen gemeenten en zorgverzekeraars raken echter ook de individuele zorg. Professionals in wijkteams zullen regelmatig stuiten op raakvlakken tussen sociale en medische aangelegenheden. De volgende onderwerpen komen in de Focuslijst aan bod: (1) Positionering wijkverpleegkundige, (2) Signalering, (3) Behoeftebepaling en mandaat, (4) Coördinatie multidisciplinaire zorg en ondersteuning, (5) Middelen en capaciteit niet-toewijsbare wijkverpleegkundige functie en (6) Informatie- en kennisdeling.

De Focuslijst verbinding wijkverpleging en sociaal domein is in april/mei in opdracht van VWS opgesteld door Andersson Elffers Felix en is hier te downloaden.

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *