Uniform verwijskader eerstelijnsverblijf

Uniform verwijskader eerstelijnsverblijf

Datum: 8 oktober 2017

Doorverwijzing naar een eerstelijnsverblijf is bepaald niet altijd eenvoudig. In veel regio’s is het voor zorgverleners niet altijd duidelijk te weten waar patiënten terechtkunnen. Daarbij gaat de verwijzing en de overdracht gepaard met veel administratieve lasten. Een uniform verwijskader moet een einde maken aan deze knelpunten.

De LHV (Landelijke Huisartsen Vereniging) en Actiz hebben gezamenlijk dit uniform verwijskader eerstelijnsverblijf (ELV) opgesteld. Het uiteindelijke doel van het verwijskader is snelle toegang voor de patiënt tot passende zorg.

Het uniform verwijskader maakt voor alle betrokkenen duidelijk op welke wijze informatie over de verwijzing moet worden vastgelegd, maar het schept ook helderheid over de rol van de zorgverleners in de medische zorg en in het verwijsproces.

Voordelen
Naast meer inzicht in het volledige verwijsproces binnen de zorgketen voor het ELV is ook de werkwijze van de verwijzing vereenvoudigd. Dit leidt tot een vermindering van administratieve lasten voor de betrokken zorgverleners. Tot slot draagt het uniforme verwijskader ook bij aan het verminderen van discussies tussen zorgverleners en zorgverzekeraars over de rechtmatigheid van de geleverde zorg.

Positieve reactie zorgverzekeraars
ZN (Zorgverzekeraars Nederland) vermeldt dat zorgverzekeraars blij zijn met deze stap van de beide brancheorganisaties. Het gebruik van dit uniforme kader draagt er mede aan bij dat de patiënt sneller op de juiste plek terechtkomt. Volgens de zorgverzekeraars is dit kader hierin een belangrijke stap. Ze ondersteunen daarom het verwijskader en zullen het gebruiken bij hun inkoopbeleid.

De zorgverzekeraars roepen zorgaanbieders op om zo snel mogelijk de verwijzing vorm te geven aan de hand van het vastgestelde verwijskader. Of dat gebeurt is echter nog de vraag. Want Actiz stelt in haar berichtgeving dat reeds gemaakte regionale afspraken in een regio leidend zijn, ook als de werkwijze afwijkt van de beschreven uitgangspunten in het verwijskader.

(foto Shutterstock)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *