NVZ: afspraken hoofdlijnenakkoord staan onder druk

NVZ: afspraken hoofdlijnenakkoord staan onder druk

Datum: 19 september 2018

De dalende investeringen door ziekenhuizen leggen een forse druk op de afspraken die dit jaar zijn gemaakt in het hoofdlijnenakkoord. Dat blijkt uit het jaarlijkse Brancherapport Ziekenhuiszorg in cijfers van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). Het is noodzakelijk om de zorg echt anders te organiseren vanwege de schaarste op de arbeidsmarkt en een beperkt financieel resultaat, aldus de NVZ. Investeringen in de digitalisering van de zorg zijn hard nodig. 

Het rapport Ziekenhuiszorg in cijfers geeft een overzicht van de geleverde zorg, de uitgaven en inkomsten en de personele bezetting in de ziekenhuizen. Het investeringsniveau van de ziekenhuizen is verder gedaald. De investeringen in materiële vaste activa (gebouwen en apparatuur) bedroegen € 1,1 miljard in 2017. Dat is circa € 350 miljoen minder dan in 2016 en is bijna een halvering ten opzichte van 2010. Deze investeringen zijn daarmee op het laagste niveau in de afgelopen acht jaar. Het gemiddelde resultaat (als percentage van de omzet) bleef in 2017 beperkt tot 1,2%.
Yvonne van Rooy, voorzitter van de NVZ: “Dit is echt een zorg. We hebben in het nieuwe hoofdlijnenakkoord afgesproken om de groei na vier jaar op 0% te zetten. We kunnen dit alleen bereiken als de ziekenhuizen in staat worden gesteld ook daadwerkelijk te investeren in het aanbieden van de juiste zorg op de juiste plaats. Daarvoor zijn investeringen nodig in de digitalisering van zorg: dus in ict, e-health en procesinnovaties.”

Toename van vacatures
De ziekenhuizen hebben te maken met krapte op de arbeidsmarkt en dat leidt tot een hoge werkdruk. Het aantal vacatures nam verder toe tot 8.300. Dit is iets hoger dan de piek in 2008 en komt neer op ongeveer 2,8% van het aantal fte. Vooral de vacatures en de personeelstekorten onder verpleegkundig en assisterend personeel waren moeilijk te vervullen. Tegelijkertijd groeide het aantal patiënten en nam de gemiddelde zorgvraag in complexiteit toe. Dit vraagt om een innovatieve benadering van de arbeidsmarkt. Door te investeren in e-health en ict moeten ziekenhuizen minder afhankelijk worden van de factor arbeid.

Opleiding en ontwikkeling
Ondanks dat het financieel resultaat laag was, gaven ziekenhuizen wel meer uit om hun medewerkers te kunnen behouden. In 2016 werd 3,9% van de bruto loonsom van ziekenhuizen geïnvesteerd in opleiding en ontwikkeling van medewerkers. In 2015 was dit percentage 3,6%. Ongeveer de helft van de opleidingskosten werd gedekt door de subsidie Kwaliteitsimpuls Personeel Ziekenhuiszorg (KiPZ).

Wachtlijsten liepen vorig jaar op
Het aantal patiënten dat een algemeen ziekenhuis bezocht steeg naar 8,28 miljoen (+0,3%). Dit is lager dan de verwachte stijging van het aantal patiënten door demografische ontwikkelingen waaronder bevolkingsgroei en vergrijzing (+0,9%). Wel liepen de wachttijden in 2017 op. 61% van de patiënten kon in 2017 binnen vier weken terecht op de polikliniek, in 2016 was dit 69%. Algemene ziekenhuizen behandelden in 2017 een groter aantal patiënten met gemiddeld een hogere complexiteit. Dit zijn veelal patiënten met meerdere aandoeningen tegelijk. Deze groep patiënten verblijven vaak langer dan gemiddeld in het ziekenhuis.

Verder groei kosten dure geneesmiddelen
De groei in de kosten van dure geneesmiddelen zette onverminderd door: in 2017 werd circa 2 miljard euro (7,4 procent van de totale uitgaven aan medisch-specialistische zorg) uitgegeven aan dure geneesmiddelen. Ten opzichte van 2016 is dit een stijging van circa 150 miljoen euro (+7,7 procent).

Lees hier het rapport Ziekenhuiszorg in cijfers

(Foto: Shutterstock)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *