Regiovisie van belang voor zorg op juiste plek

Regiovisie van belang voor zorg op juiste plek

Datum: 11 februari 2019

Patiënten hoeven steeds vaker niet meer naar het ziekenhuis voor medisch specialistische zorg. Met behulp van technologie en in samenwerking met zorgpartners in de regio, bieden ziekenhuizen en revalidatiecentra de juiste zorg, op de plek en manier die het beste bij de patiënt past. Om deze verandering in de zorg te ondersteunen, lanceert de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) een nieuwe website met praktische informatie.

De website www.zorgvoorjump.nl is onderdeel van het programma JuMP: Juiste Medisch specialistische zorg voor de Patiënt. Met JuMP bundelen NVZ, ziekenhuizen en revalidatiecentra kennis en ervaring om juiste zorg op de juiste plek vorm te geven.

Substitutie chronische zorg
Uit de DHD-rapportage “Kostenontwikkeling Ziekenhuiszorg 2017” is duidelijk dat ziekenhuizen steeds meer werk maken van de juiste zorg op de juiste plek. Uit de analyse van vier veelvoorkomende chronische aandoeningen –  diabetes, COPD en hart- en nierfalen – blijkt dat ziekenhuizen in 2017 minder chronische patiënten ontvingen dan in 2016. Ook de kosten voor chronische ziekenhuiszorg, zowel in totaliteit als per patiënt, zijn afgenomen. Voor een deel komt dat door de substitutie naar de eerste lijn.

Regiovisie
JuMP benoemt acht bouwstenen die nodig zijn om juiste zorg op de juiste plek te realiseren in een organisatie. Om vaart te maken op deze bouwstenen, heeft de NVZ zogeheten ‘stroomversnellers’ ontwikkeld. Dit zijn handreikingen op basis van geleerde lessen van voorlopers op het gebied van juiste zorg op de juiste plek.

Eén van de bouwstenen gaat over het ontwikkelen van een regiovisie. Bij juiste zorg op de juiste plek is het cruciaal om met partners in de regio in gesprek te gaan over een gezamenlijke ambitie. Welke maatschappelijke opgave formuleer je met elkaar? De stroomversneller over de regiovisie geeft een concreet handvat om daarmee aan de slag te gaan.

Blijven bouwen
Andere bouwstenen gaan over de samenwerking met de patiënt, het tonen van leiderschap of bekostiging van juiste zorg op de juiste plek. De website www.zorgvoorjump.nl wordt komende tijd samen met de ziekenhuizen en revalidatiecentra uitgebreid met meer stroomversnellers.

 

(Foto: Shutterstock)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *