ACM zet fusie tussen Vrijwaard en Omring on hold

ACM zet fusie tussen Vrijwaard en Omring on hold

Datum: 20 augustus 2019

Een van de gemeenten waar de vergrijzing in hoog tempo toeneemt, is Den Helder. Stichting Vrijwaard is daar actief op het gebied van zorg voor ouderen, met o.a. thuiszorg, verpleeghuiszorg, revalidatiezorg en eerstelijnsverblijf. Om deze zorg in de toekomst veilig te stellen, wil Vrijwaard een fusie aangaan met St. Omring, die ouderenzorg biedt in geheel Noord-Holland. De voorgenomen fusie is in maart jl. gemeld bij de Autoriteit Consumenten en Markt (ACM). Echter: ACM stelt het marktdenken voorop. Ze vindt nader onderzoek nodig om te bepalen of er door de fusie een dominante aanbieder ontstaat voor ouderenzorg in Den Helder.

De ACM gaat onderzoeken of na de fusie voor ouderen en hun familie voldoende keuze overblijft. ‘Ook de prikkel om zich te onderscheiden op kwaliteit valt door de fusie mogelijk weg’, stelt de ACM in haar berichtgeving.

Redenen voor fusie
Als redenen voor de fusie geven Omring en Vrijwaard aan: de veranderende zorgvraag, de toegenomen eisen aan de kwaliteit en bedrijfsvoering en een tekort op de arbeidsmarkt. Daarnaast neemt de druk om investeringen te doen toe, maar is de financiële positie van Vrijwaard kwetsbaar. Omring werkt al langer samen met Vrijwaard op het gebied van zorg en dienstverlening. Om ook in de toekomst goede zorg aan inwoners van de regio Den Helder te kunnen bieden, is samenwerking en vernieuwing in wonen, zorg en welzijn cruciaal, stellen beide organisaties.

Dreigend faillissement
De ACM oordeelt echter dat er mogelijk alternatieven zijn voor de fusie die minder concurrentiebeperkend zijn. Vrijwaard en Omring geven aan vanwege de slechte financiële situatie van Vrijwaard de fusie nodig is om een faillissement van Vrijwaard te voorkomen. Dit zogenaamde ‘reddingsfusieverweer’ wordt zelden gebruikt, aldus de ACM. Partijen moeten dan aantonen dat na de fusie de concurrentiesituatie niet slechter is dan zonder fusie.

Failliet of niet
Opvallend: ACM wijst vermeldt dat, mocht Vrijwaard in de tussentijd failliet gaan, de curator en de zorginkopers verantwoordelijk zijn voor de continuïteit van de zorg. Ook in die situatie is mogelijk dat activiteiten van Vrijwaard worden overgenomen door andere zorgaanbieders dan Omring, aldus de ACM. Dan rijst onmiddellijk de vraag of je het zover wilt laten komen. Met een snelle fusie kan dat dreigende faillissement voorkomen.

Echter: indien partijen de fusie willen doorzetten moeten zij eerst een vergunning aanvragen bij de ACM. Daarop volgt nader onderzoek van de ACM. Alleen met een vergunning van de ACM mogen partijen fuseren.

Reactie
Nu is er in Den Helder weinig concurrentie op het gebied van ouderenzorg en wordt er al veel samengewerkt vanwege het nijpende personeelstekort. Brenda Koning, communicatiemedewerker van Vrijwaard, geeft aan dat de uitspraak nog bestudeerd moet worden. “Je hoopt op de beste uitkomst. Het gaat tenslotte om de continuïteit van zorg. De belangen van cliënten en medewerkers staan echt voorop in de voorgenomen fusie. De uitspraak van de ACM is pas vrijdag bekend gemaakt, maar tegelijk ook gepubliceerd. Vrijwaard en Omring zijn in overleg over de vervolgstappen.”

 

(Foto: gemeente Den Helder)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *