ACM: Minder angst voor samenwerking in eerste lijn

ACM: Minder angst voor samenwerking in eerste lijn

Datum: 13 oktober 2017

Zorgaanbieders in de eerste lijn zijn in de afgelopen twee jaar actiever geworden in het aangaan van samenwerkingsverbanden. Er is meer rust en ruimte rondom samenwerking in de eerstelijnszorg. Dat blijkt uit de evaluatie van de ‘uitgangpunten toezicht ACM op zorgaanbieders eerste lijn’.

De Autoriteit Consumenten en Markt (ACM) heeft de  uitgangspunten toezicht ACM op zorgaanbieders eerste lijn twee jaar geleden opgesteld na kritiek van de zorgaanbieders op het toezicht in de zorg. De basis van de uitgangspunten uit 2015 is dat als samenwerking in het belang is van de patiënt, dit geen optreden van deze toezichthouder tot gevolg heeft.

Vooral de huisartsen voelden zich door de ACM beperkt in de samenwerking. Dat was daarom dan ook één van de klachten in het pamflet ‘het roer moet om’. Uit deze evaluatie blijkt dat dit gevoel minder aanwezig is. Er is minder sprake van terughoudendheid.
De ACM heeft de afgelopen jaren weinig signalen gekregen over mogelijke schadelijke samenwerkingsverbanden in de zorg. Desondanks blijft ze de komende jaren regelmatig monitoren en zal indien nodig corrigerend op te treden.

Gezonde samenwerking in de zorg
De brancheorganisaties geven in de evaluatie aan dat de angst om samenwerkingsinitiatieven op te zetten en de angst om uit het niets een boete te krijgen weg zijn: ‘de donkere wolk die boven de markt hing, is nu weg’. Er is meer rust en ruimte gekomen, waardoor zorginhoudelijke samenwerkingen sneller worden opgestart.
Uit diezelfde evaluatie blijkt overigens ook dat de bekendheid met de uitgangspunten beter kan. De brancheorganisaties zijn goed op de hoogte, maar van de zorgverleners is naar schatting de helft niet bekend met de uitgangspunten. Brancheorganisaties pleiten bij de ACM voor meer bekendheid en toelichting. Inmiddels heeft de ACM haar website op dit onderdeel aangepast.

Zie ook het nieuwsbericht dat de toezichthouder heeft opgesteld over deze enquete.

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *