18 praktijk- en aanjaagteams in de zorg

18 praktijk- en aanjaagteams in de zorg

Datum: 2 april 2016

aanjaagteam-vws_zorgenzMinister Edith Schippers en staatssecretaris Martin van Rijn hebben een inventarisatie gestuurd naar de Tweede Kamer over door VWS opgericht praktijk- en aanjaagteams, ambassadeurs e.d. Dat is  een  lange lijst, namelijk op dit moment 18 stuks. “Deze initiatieven met verschillende benamingen zijn opgericht om knelpunten van burgers en zorgaanbieders op te lossen of om bepaalde wenselijke ontwikkelingen (transformatie) te stimuleren”, aldus de bewindslieden.

Ze vervolgen: “Deze initiatieven hebben een verschillende werkwijze. Een gemene deler van de teams is dat VWS samen met de verantwoordelijke partijen toewerkt naar een oplossing. Waar dat nodig is, kan VWS in een casus tijdelijk de regie nemen om partijen bij elkaar te brengen. De meeste initiatieven bestaan uit beleidsexperts van VWS, waarbij soms ook externe personen worden betrokken voor een verbinding met de praktijk.” Van Rijn en Schippers zien deze initiatieven als aanvullend op de beleidsinstrumenten. “Ze brengen ons dichter bij de praktijk waardoor wij beter in staat zijn knelpunten in de werking van de wetgeving te signaleren en – in overleg met de verantwoordelijke instanties – op te lossen.”

De brief bevat een vermelding van alle 18 praktijk- en aanjaagteams, met vervolgens een toelichting op de werkwijze.
Domein Zorgverzekeringswet
1. Meldpunt Verspilling in de zorg
2. Praktijkteam Zorg op de juiste plek
3. Aanjaagteam verwarde personen
4. Vws komt naar je toe in 2016
5. Innovatieplaats cure/administratieve lasten
6. Huisartsenoverleg n.a.v. Het Roer Moet Om en de eerstelijnsoverleggen

Domein Jeugdwet
7.
Interventieteam onderwijs-zorg
8. Transitie-autoriteit jeugd

Domein Wet Langdurige Zorg
9. Casuïstiek vanuit het meldpunt juiste loket (ook WMO en Jeugd)
10. Helpdesk Zorgaanbieders
11. Waardigheid en Trots
12. Mondzorgalliantie
13. Praktijkteam palliatieve zorg

Domein WMO
14. Aanjaagteam Langer zelfstandig wonen

Domein Arbeidsmarkt
15. Zorgpact

Domein PGB
16. Rapid response team PGB

Domein Geweld in afhankelijkheidsrelaties
17. Aanpak verbetering Veilig thuis en aanscherping Meldcode
18. Brede Alliantie Veilig Financieel Ouder Worden.

(Foto: Beeld van ‘VWS komt naar je toe’)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *