Wijkverpleging in basispakket Zvw

Wijkverpleging in basispakket Zvw

Datum: 5 maart 2014

maetin_van_rijn_zorgenz_vwsAANSPRAAK WIJKVERPLEGING –  Minister Edith Schippers en staatssecretaris Martin van Rijn gaan ervoor zorgen dat wijkverpleegkundigen vanaf 2015 in het basispakket van de Zorgverzekeringswet (Zvw) worden opgenomen. Dit staat in de nieuwe aanspraak Wijkverpleging die op 5 maart door de VWS-bewindslieden naar de Tweede Kamer is gestuurd.

De wijkverpleegkundige krijgt, net als de huisarts, een centrale plek in de wijk. Er gaat ongeveer drie miljard euro naar de Zorgverzekeringswet voor wijkverpleging. Mensen kunnen vanaf 2015 rechtstreeks of bijvoorbeeld via hun huisarts, Wmo-loket of gezondheidscentrum in contact komen met een wijkverpleegkundige.

De wijkverpleegkundige hoeft niet altijd de persoon te zijn die de daadwerkelijk zorg verleent. Deze kan ook verleend worden door een verpleegkundige, een verzorgende of een casemanager dementie. De wijkverpleegkundige coördineert alle zorg rondom de cliënt en stemt af met andere hulpverleners, zoals de huisarts, medisch specialist en de maatschappelijk werker. Wijkverpleegkundigen krijgen straks de ruimte om zelf in te schatten hoeveel tijd er nodig is voor een cliënt. “De wijkverpleegkundige in een nieuw jasje dus, zonder stopwatch,” aldus Van Rijn (foto). Op deze manier krijgen ze ruimte voor inzet van hun professionaliteit.

De beroepsgroep voor verpleegkundigen en verzorgenden Nederland (V&VN) ontwikkelt een richtlijn waarin wordt omschreven hoe een wijkverpleegkundige beoordeelt wat een cliënt aan zorg nodig heeft en hoe de aansluiting met gemeentelijke ondersteuning in praktijk vorm zal kunnen krijgen.

(Foto: Ministerie VWS)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *