Bereikbaarheid praktijk- en aanjaagteams van VWS

Bereikbaarheid praktijk- en aanjaagteams van VWS

Datum: 13 juli 2016

aanjaagteams_zorgenzEr zijn op dit moment 18 (!) praktijk- en aanjaagteams van VWS actief in de verschillende zorgsectoren. Eigenlijk 16, want er zijn er 2 inmiddels gestopt. De Tweede Kamer heeft gevraagd naar de bereikbaarheid van deze teams. Minister Edith Schippers en staatssecretaris Martin van Rijn hebben daarom in een brief de teams nogmaals op een rij gezet.

Zij benadrukken dat deze teams erop gericht zijn mensen te helpen en praktische problemen op te lossen. In de teams zitten mensen met verstand van zaken die in staat zijn direct een oplossing te bieden als mensen tussen wal en schip komen of als regels leiden tot belemmeringen. Soms bestaat een team alleen uit ambtenaren van VWS, soms is er samenwerking met andere experts en/of brancheorganisaties, soms is het ministerie alleen opdrachtgever van zo’n team.

Domein Zorgverzekeringswet
1. Meldpunt Verspilling in de zorg Voor geneesmiddelen, curatieve zorg en care. Website https://verspillingindezorg.nl
2. Praktijkteam Zorg op de juiste plek Voor knelpunten in de overdracht van patiënten tussen het ziekenhuis, kortdurende verblijfszorg en thuis. Mail: juistezorgplek@minvws.nl. Website: www.juisteloket.nl.
3. Aanjaagteam verwarde personen Mail: aanjaagteam@vng.nl Website: www.aanjaagteam.nl.
4. Vws komt naar je toe in 2016 Dit team is per 1 mei 2016 gestopt.
5. Innovatieplaats cure/ administratieve lasten Zorginstellingen en koepels kunnen experimenten aanmelden waarin tijdelijk regelgeving buiten werking wordt gesteld. Mail: aanpakregeldruk@minvws.nl.
6. Huisartsenoverleg n.a.v. Het Roer Moet Om en eerstelijnsoverleggen Gericht op minder bureaucratie, kwaliteit en mogelijkheid van samenwerking. Mail: aanpakregeldruk@minvws.nl

Domein Jeugdwet
7. Interventieteam onderwijs-zorg Gericht op duurzaam oplossen van hardnekkige thuiszitters- en complexe zorgcasuïstiek. Mail: onderwijszorg@minvws.nl.
8. Transitie-autoriteit jeugd Voor bemiddeling zorgaanbieders en gemeenten en advisering over financiële steun van VWS. Tel. 070-340688. Mail: info@transitieautoriteitjeugd.nl. Website: www.transitieautoriteitjeugd.nl.
9. Casuïstiek vanuit het meldpunt juiste loket (ook WMO en Jeugd). Tel. 030-7897878. Mail: meldpunt@juisteloket.nl. Website: www.juisteloket.nl.
10. Helpdesk Zorgaanbieders Voor vragen over hervorming langdurige zorg. Tel: 030 – 2739900. Mail: helpdesk@hervorminglangdurigezorg.nl.
11. Waardigheid en Trots Verbetertrajecten voor groepen om te komen tot best practices op aantal thema’s. Tel: 030 7892510. Mail: info@waardigheidentrots.nl. Website: www.waardigheidentrots.nl.
12. Mondzorgalliantie Om te komen tot goede mondzorg in verpleeghuizen. Mail: info@waardigheidentrots.nl.
13. Praktijkteam palliatieve zorg Voor antwoorden op vragen over en oppakken knelpunten in palliatieve zorg. Mail: palliatievezorg@minvws.nl of via helpdesk@hervorminglangdurigezorg.nl. Tel. helpdesk: 030- 2739900.

Domein WMO
14. Aanjaagteam Langer zelfstandig wonen Dit team is gestopt per 24 maart 2016

Domein Arbeidsmark
15. Zorgpact Voor het stimuleren van regionale samenwerking onderwijs en werkgevers. Mail:  info@zorgpact.nl.

Domein PGB
Rapid response team PGB
Voor meldingen over betalingsproblemen PGB. Mail: programmabureauHLZ@minvws.nl.

Domein Geweld in afhankelijkheidsrelaties
17. Aanpak verbetering Veilig thuis en aanscherping Meldcode  Om te komen tot een netwerk van Veilig thuisorganisaties en voor aanscherping meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Mail: Patricia.van.meerveld@VNG.nl.
18. Brede Alliantie Veilig Financieel Ouder Worden Een integrale aanpak van voorkomen, signaleren, melden en stoppen financiële uitbuiting van ouderen. Er nemen 20 organisaties deel (waaronder de seniorenorganisaties, Veilig Thuis en VNG). Contact is mogelijk via de betrokken organisaties.

Tot slot noemen Schippers van Van Rijn naast de praktijk- en aanjaagteams nog het stimuleringsprogramma ‘Gezond In…’ Dit zet in op een lokale en integrale aanpak van gezondheidsachterstanden.

Ga hier naar de Kamerbrief over de in verschillende zorgsectoren opererende praktijk- en aanjaagteams.

(Foto: Robert Kneschke/Shutterstock)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

1 Comment

  1. Ik weet niet hoor, maar als je al verward bent en er komt een ‘aanjaagteam’ naar je toe: neemt dan de verwardheid niet eerder toe dan af???

    Post a Reply

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *