Eerstelijns verblijf per 2017 in basispakket

Eerstelijns verblijf per 2017 in basispakket

Datum: 31 mei 2016

sunenz_centrum_zorgenzDe zorg en opvang voor patiënten die vanwege medische redenen tijdelijk niet thuis kunnen wonen, het zogeheten eerstelijns verblijf, wordt per 1 januari 2017 betaald vanuit de basisverzekering van de Zorgverzekeringswet (Zvw). Hierdoor komt er meer duidelijkheid voor patiënten en zorgverleners en sluit de zorg beter aan op de individuele wensen van patiënten.

Dat schrijft minister Edith Schippers ook namens staatssecretaris Martin van Rijn (beiden VWS) in een brief aan de Tweede Kamer. Op dit moment geldt hiervoor nog een tijdelijke subsidieregeling. Minister Schippers: “Mensen die bijvoorbeeld uit het ziekenhuis komen en tijdelijk even niet naar huis kunnen, moeten op goede opvang en verzorging kunnen rekenen. Het is cruciaal dat dit goed wordt geregeld. Zo voorkomen we dat mensen onnodig lang in een ziekenhuis hoeven te blijven.”

Juiste moment, juiste plaats
Door het eerstelijns verblijf per 2017 vanuit de Zorgverzekeringswet te financieren, wordt het voor de zorgverzekeraar mogelijk om deze zorg in te kopen. De patiënt krijgt daardoor de zorg op het juiste moment, op de juiste plaats. Bij het eerstelijns verblijf herstellen veelal oudere patiënten tijdelijk in bijvoorbeeld een huisartsenhospitaal of verpleeghuis omdat het onverantwoord is om al naar huis te gaan. Dit kan vanuit het ziekenhuis wanneer het bijvoorbeeld na een heupfractuur onverantwoord is om al naar huis te gaan, maar ook vanuit de thuissituatie als vanwege een achteruitgang in de gezondheidssituatie een kortdurende opname nodig is. Door dit goed te regelen, wordt eraan bijgedragen dat mensen niet onnodig op de spoedeisende hulp van het ziekenhuis terecht komen of onnodig lang in het ziekenhuis blijven.

Download hier de Kamerbrief over eerstelijns verblijf in de Zorgverzekeringswet per 2017.

Het centrum Sûnenz in Drachten is een van de voorlopers met een huisartsenhospitaal.

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *