Samenwerking huisartsen en wijkteams in Rotterdam

Samenwerking huisartsen en wijkteams in Rotterdam

Datum: 4 maart 2018

Om de zorg voor de cliënt op elkaar af te stemmen, is het belangrijk dat wijkteams en huisartsen elkaars werkwijze kennen, elkaar weten te vinden en samenwerken. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar in veel gemeenten is er beslist nog geen sprake van korte lijnen. Rotterdam vormt een positieve uitzondering: daar hebben de gemeente en de regionale huisartsenkring inmiddels structurele afspraken over verwijzen en terugkoppelen.

Zoals alom in het land zien huisartsen en wijkteams in Rotterdam wel het belang van samenwerking, maar door het ontbreken van duidelijke afspraken kwam dit onvoldoende van de grond. Gemeente Rotterdam en de regionale huisartsenkring hebben daarom de handen ineen geslagen om wijkteams en huisartsen te stimuleren tot een betere verbinding. Daartoe is onder andere een informatieblad voor huisartsen opgesteld met gegevens over de werkwijze van wijkteams; en een informatieblad voor wijkteams met gegevens over de werkwijze van huisartsen. Beide bladen bevatten ook aanbevelingen voor samenwerking.

Veilige digitale communicatie
Er zijn afspraken gemaakt over verwijzen, terugkoppelen en monitoren. Voor veilige digitale communicatie tussen huisarts en wijkteam is gekozen voor Zorgmail/Securemail en via dit systeem zijn alle Rotterdamse wijkteams bereikbaar. Diverse bij de huisartsenzorg betrokken organisaties stimuleren de huisartsen om via Securemail te gaan verwijzen. Hiervoor is met ondersteuning van het Fonds Achterstandswijken www.securemailrijnmond.nl gelanceerd, waar huisartsen wordt uitgelegd hoe ze die applicatie kunnen gebruiken en invoeren in hun praktijk.
Ook over het terugkoppelen van informatie naar verwijzers zijn afspraken opgesteld. Wijkteams koppelen structureel terug naar huisartsen welke vervolgstappen zij nemen in de zorg voor de cliënt. Uiteraard vraagt het wijkteam de cliënt om toestemming alvorens zij de huisarts informeert.

Monitoring
Voor 2018 is afgesproken dat zowel de gemeente als de huisartsen gaan onderzoeken hoe zij beter kunnen monitoren óf en hóe de verwijzingen naar het wijkteam lopen voor jeugd en volwassenen.

ROS als procesbegeleider
Het komen tot samenwerkingsafspraken is vaak een dynamisch en langdurig proces. Zo bleek ook bij het initiatief van de gemeente Rotterdam en de regionale huisartsenkring. ZorgImpuls heeft de rol vervuld van extern procesbegeleider.

(Foto: Shutterstock)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *