Rotterdam: preventieve ondersteuning voor mantelzorgers

Rotterdam: preventieve ondersteuning voor mantelzorgers

Datum: 25 november 2014

emmanuel_levinas_zorgenzMantelzorgers voelen zich soms zwaar belast en weten niet dat er ook ondersteuning voor hen is. In twee Rotterdamse gezondheidscentra, Levinas in Crooswijk en Mathenesserlaan in Delfshaven, loopt daarom een pilot om overbelasting van mantelzorgers te voorkomen. Zij worden gesignaleerd, geïnformeerd en waar mogelijk vroegtijdig ondersteund. Dat meldt Zorgimpuls, de organisatie die zorgverleners in de eerste lijn ondersteunt in de regio Rijnmond, in haar nieuwsbrief.

Hoe is de aanpak?
Mantelzorgers worden geïnformeerd door middel van een animatiefilm en folders. De animatiefilm wordt vertoond op het epoc scherm in de wachtkamers van de twee gezondheidscentra en daar liggen ook de folders. De media bevorderen het bewustzijn bij patiënten dat ze mantelzorger zijn, maar bovenal dat er ondersteuning voor hen bestaat.

Om wat voor de ondersteuning gaat het?
Deze ondersteuning kan praktisch, informatief of emotioneel van aard zijn. Het doel is dat mantelzorgers goed zorgen voor zichzelf, zodat (het risico op) overbelasting wordt voorkomen of verminderd. Mantelzorgers kunnen zelf ondersteuning zoeken, maar deze behoefte ook bespreken met hun huisarts. Al gelang de behoefte van de mantelzorger zal de huisarts de mantelzorger doorverwijzen. Dit kan de praktijkondersteuner zijn voor emotionele ondersteuning of de een van de Rotterdamse VraagWijzer Centra voor praktische en/of informatieve ondersteuning.

Wie is er bij deze pilot betrokken?
Behalve de twee gezondheidscentra zijn dat de VraagWijzer Centra uit de betreffende gebieden, Indigo-Context, een organisatie die landelijk mentale ondersteuning biedt, en ZorgImpuls. De LHV en Achmea zijn vertegenwoordigd in een klankbordgroep. De animatiefilm is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met MIRRO, een organisatie die online zelfhulp biedt. De gemeente Rotterdam heeft de pilot financieel mogelijk gemaakt.

Hoe wordt deze pilot geëvalueerd?
Dat gebeurt op de volgende punten: bereik, uitgevoerde acties, ervaringen mantelzorgers en werkbaarheid aanpak alle betrokkenen. De uitvoeringsfase loopt van eind oktober 2014 tot eind maart 2015.

Meer informatie bij Caroline Zoon, adviseur ZorgImpuls, email c.zoon@zorgimpuls.nl, telefoon 010 2410222, of Maria Smedts van Indigo-Context, email m.smedts@context.nl.

De VraagWijzer Centra geven antwoorden op vragen over geld, werk, wonen, zorg en welzijn. Ze zijn opgezet door Kwadraad, maatschappelijk werk in Zuid-Holland en door Participe, de welzijnsorganisatie in Noord-, Zuid-Holland en Utrecht.

(Emmanuel Levinas is de naamgever van het gezondheidscentrum in Crooswijk. Geheel volgens zijn filosofie stellen de zorgverleners de mens centraal en zien hem als veel meer dan alleen een aandoening of kwaal. Foto: Gezondheidscentrum Levinas.)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *