Samenwerking wijkteams en huisartsen kan beter

Samenwerking wijkteams en huisartsen kan beter

Datum: 15 februari 2018

Gemeenten zien de (sociale) wijkteams als de beste manier om te voldoen aan de extra taken die ze hebben gekregen door de decentralisatie. Movisie heeft in de zomer van 2017 een peiling gedaan naar de stand van zaken. Daaruit blijkt dat de teams inderdaad bijdragen aan realisatie van de doelen van de transitie. Maar de samenwerking met de huisartsen zou beter kunnen. 

Bijna 90 procent van de zogeheten G32-gemeenten (dat betreft overigens geen 32, maar 40 middelgrote gemeenten) werkt met wijkteams, zo blijkt uit de inventarisatie van Movisie. Het aantal verschilt per gemeente: van slechts 1 of 2 teams tot 17.

Taken en toegang
De belangrijkste beleidsdoelstellingen zijn: passende zorg en ondersteuning; een  integrale aanpak van multiproblematiek en het vergroten van de zelfredzaamheid van burgers. Dit gebeurt middels vraagverheldering of keukentafelgesprekken, het maken van een plan met de cliënt, casusregie, signalering  en het bieden van kortdurende ondersteuning. Bijna de helft van de team  hebben ook taken rondom werk en inkomen.

Sommige gemeenten hebben een team voor een specifieke doelgroep: voor jeugd en gezin, multiprobleem-huishoudens, voor ouderen en voor mensen met ggz-problematiek. Bij eenderde van de gemeenten is de meest gebruikte vorm van toegang tot het (wijk) team dat bewoners zelf contact opnemen met het team.

Samenwerking met huisarts
Bijna alle wijkteams werken samen met huisartsenpraktijken, woningcorporaties, politie, Veilig Thuis en vrijwilligersorganisaties. De samenwerking tussen huisarts en wijkteams is echter onvoldoende. Uit de peiling blijkt dat het lastig is tot goede afspraken te komen met huisartsen. ‘Er zijn geen duidelijke afspraken met het wijkteam over elkaar informeren, rapporteren of overleggen. Huisartsen verwijzen vaak direct zelf door naar de zorg, zonder overleg met het (wijk)team of zelfs zonder hen daarover in te lichten’, zo staat er in het rapport. Korte lijnen tussen de teams en huisartsen is van belang. Dit kan door bijvoorbeeld CJG-medewerkers zitting te laten nemen in de huisartsenpraktijk en de poh, poh-jeugd en/of poh-ggz  te laten deelnemen aan casuïstiekoverleg van het (wijk)team.

Knelpunten
Het werken met (wijk)teams draagt voldoende bij aan de realisatie van de doelen van de transitie. Teams komen echter nog onvoldoende toe aan preventief werken en/of vroegsignalering. Daarnaast noemen ze als knelpunten: hoge werkdruk, hoge caseload, zwaarte van problematiek en lange wachtlijsten. Een grote zorg is ook de toegenomen complexiteit van vraagstukken.

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *