Zorgverzekeraars mogen samen acute ggz inkopen

Zorgverzekeraars mogen samen acute ggz inkopen

Datum: 29 maart 2018

Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) volgt het advies van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) om een deel van de acute zorg voor patiënten met een psychiatrische aandoening op een andere manier te bekostigen. Dat advies gaat uit van een organisatie van acute ggz met per regio een regionaal plan voor de gehele keten van de acute ggz. Volgens de zorgautoriteit is de beste optie inkoop in representatie, waarbij één of twee zorgverzekeraars in een regio de acute psychiatrische zorg samen inkopen. Blokhuis wil deze vorm van bekostiging mogelijk maken vanaf 2019.

Acute psychiatrische zorg is zorg voor mensen die als gevolg van een psychiatrische stoornis in een crisissituatie belanden. Het is belangrijk dat de zorg en de manier waarop deze betaald wordt, passend is. Jaarlijks gaat het om ongeveer 50.000 mensen.
Op dit moment is de vergoeding voor de beschikbaarheid gekoppeld aan de patiënt. Maar dit kan tot problemen leiden, want niet alle patiënten blijken na de triage en beoordeling een psychische stoornis te hebben. Zorgaanbieders kunnen de kosten niet declareren als er geen sprake is van een psychische stoornis. Bovendien zijn er regio’s waar weinig patiënten zijn.

Regioplan basis voor budget
Hoe luidt het advies van de NZa? Per regio stellen de zorgaanbieders voor de acute ggz een plan op. Dit regioplan is de basis voor het budget dat een verantwoordelijk zorgaanbieder en zorgverzekeraar samen afspreken. Het gaat om één budget per regio voor de triage van de patiënten, de beoordeling en crisisbehandeling, inclusief eventueel een opname. Een budget is belangrijk omdat acute ggz altijd 24/7 beschikbaar moet zijn.
Door met een budget te werken, zijn de kosten voor de 24/7 beschikbaarheid wel gedekt, ook in de dunbevolkte gebieden waar minder patiënten zijn. De budgetbekostiging geldt voor de eerste drie dagen na het inschakelen van de acute ggz. Voor de behandeling en opname van crisispatiënten na deze drie dagen moeten zorgverzekeraars en zorgaanbieders individueel inkoopafspraken maken.

Inkoop in representatie
Het gaat om inkoop in representatie: een samenwerkingsafspraak tussen zorgverzekeraars, die de voorkeur van zorgverzekeraars en zorgaanbieders heeft. De NZa onderschrijft de voorkeur, omdat het onvoldoende zeker is dat de inkoop door individuele zorgverzekeraars tot goede resultaten leidt. In deze manier van bekostigen is dekking van beschikbaarheidskosten niet gewaarborgd en er ontstaan voor patiënten tariefverschillen per regio. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft bepaald dat deze wijze van bekostiging niet in strijd is met de mededingingsregels.
De NZa adviseert inkoop via representatie specifiek voor die functies waar dat strikt noodzakelijk is. Het betreft de triage, beoordeling en beschikbaarheid van ambulante crisisbehandeling en beschikbaarheid van bedden en opname tot maximaal 72 uur. Voor de overige functies crisisbehandeling en crisisopname adviseert de toezichthouder om de individuele inkoop door zorgverzekeraars bij de individuele aanbieders te behouden.

Kwaliteitsstandaard Acute psychiatrie
In 2015 is onderzoek gedaan naar knelpunten in de acute ggz. Een van de belangrijkste knelpunten bleek het gebrek aan een landelijke multidisciplinaire kwaliteitstandaard voor de keten van de acute ggz met bijbehorende kwaliteitsindicatoren en normen. Om de kwaliteit en toegankelijkheid van de acute ggz te waarborgen en te verbeteren, hebben partijen sindsdien gewerkt aan het ontwikkelen van de generieke module Acute psychiatrie.

Breed draagvlak
Staatssecretaris Paul Blokhuis schrijft in een brief aan de Tweede Kamer: “Ik kan mij vinden in de geadviseerde wijze van bekostiging omdat deze een goede en tijdige implementatie van de generieke module ondersteunt en daarnaast breed draagvlak geniet in het veld.”
De generieke module Acute psychiatrie is vastgesteld in het voorjaar van 2017 en bevat concrete normen, zoals de maximale tijd tussen de melding en de beoordeling en de 24/7 beschikbaarheid van de triage- en beoordelingsfunctie.
Volgens Blokhuis is het belangrijk dat iedereen in Nederland als dat nodig is tijdig, kwalitatief goede acute ggz kan krijgen. Daar hoort een passende en toekomstbestendige bekostiging bij.

(Foto: Shutterstock)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *